• PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO UŻYTKOWANIA
 

Szkolenie z listy Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 5081

 logoMTBiGM
 

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów niezbędnych przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie wiążą się z tym procesem

Program szkolenia

1. Procedury prawne i formalne realizacji robót i ich znaczenie na sposób uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

2. Procedury prawne i formalne odbioru robót:

 • Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru;
 • Komisja odbiorowa kompetencje i prawa;
 • Zakres i sposób odbioru;
 • Protokół odbioru;
 • Rękojmia za wady i gwarancja;
 • Kaucja gwarancyjna;
 • Kary umowne

3. Procedury prawne i formalne uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie;
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót;
 • Dokumentacja powykonawcza;
 • Obowiązkowe kontrole;
 • Istotne i nieistotne zmiany;

4. Samowola budowlana i jej skutki oraz sposób jej usankcjonowania;

5. Odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników i stron w procesie budowlanym;

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska