• DOKUMENTACJA BUDOWY W ETAPIE REALIZACJA. ZAKRES, CEL I SPOSÓB PROWADZENIA
 

W RAMACH SZKOLENIA ZOSTANĄ PORUSZONE ZAGADNIENIA:

1. Umowy o roboty budowlane;

2. Aneksy do umów;

3. Protokoły przejęcia terenu budowy;

4. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót;

5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

6. Zgody sąsiadów na wejście na teren w sąsiednich nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych;

7. Dziennik budowy;

8. Protokoły:

  • Protokoły sprawdzeń robót zanikowych i zakrywanych;
  • Protokoły odbiorów częściowych.
  • Protokół odbioru robót;
  • Protokół kontroli organów Nadzoru Budowlanego,

9. Decyzja o pozwolenie na użytkowanie obiektu

10. Zmiana sposobu użytkowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić swoje zainteresowanie

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska