• KURS SZKOLENIOWY DLA PROJEKTANTÓW - SPORZĄDZANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W PROJEKCIE BUDOWLANYM
 

Od dnia 1 stycznia 2009 w związku z wdrożeniem Dyrektywy 2002/91/WE każdy projekt budowlany budynku będzie musiał zawierać charakterystykę energetyczną. Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem wiedzy dotyczącej metodologii wykonywania charakterystyki energetycznej budynków w projekcie budowlanym oraz podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych zapraszamy na kurs szkoleniowy przeznaczony dla osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej

TEMAT SZKOLENIA:

  • SPORZĄDZANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W PROJEKCIE BUDOWLANYM - szkolenie seminaryjne dla osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej

W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

  • osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej

CEL SZKOLENIA:

  • profesjonalne przygotowanie do sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków dla projektu budowlanego w świetle przepisów prawnych i rozporządzeń wdrażających postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE.

WYKŁADOWCY:

  • dr inż. Tomasz Steidl - pracownik naukowy i wykładowca Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Budownictwa, audytor energetyczny KAPE, autor wielu opracowań naukowych i programów szkoleniowych z zakresu termomodernizacji i oszczędności energii;
  • mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz - projektant i rzeczoznawca budowlany, audytor energetyczny KAPE SA, doradca energetyczny, w latach 1996-2005 wykładowca na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, od 2002 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa, ekspert Prawa Budowlanego, wykładowca na licznych szkoleniach i seminariach oraz uczelniach wyższych

CZAS SZKOLENIA:

  • Program szkolenia obejmuje 15 godzin wykładów oraz ćwiczeń praktycznych (w tym wykorzystanie programu komputerowego) zaprezentowanych w trzech blokach tematycznych każde po 5 godz.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK 1   (5 godzin szkolenia + przerwy prowadzący: mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz )

1. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji - WYKŁAD

1.1.   Dyrektywy europejskie 89/106/EWG i 2002/91/WE

1.2.   Prawo budowlane z 1994 r. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit f (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz art. 7 warunki techniczne WT2002 (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)

1.3 Normalizacja dobrowolna a spełnienie wymagań danego przepisu budowlanego przez normy PN, PN-EN i PN-EN ISO

1.4 Jakość energetyczna budownictwa w Polsce i w Europie

1.5 Zmiana ustawy Prawo budowlane w dniu 17 września 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373)

1.6 Wymagania ochrony cieplnej zgodnie z § 328 i 329 - załączniki (warunki techniczne - WT 2008 Dz.U. 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

1.7 Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz wzoru świadectw energetycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)

1.8 Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)

1.9 Określenie danych do obliczeń wskaźników energetycznych, cech geometrycznych i wymiarowych oraz występowania mostków cieplnych

1.10 Wentylacja (grawitacyjna, mechaniczna, hybrydowa) i klimatyzacja (systemy powietrzne i systemy z czynnikiem chłodu), odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja, wymienniki gruntowe)

1.11 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (pompy ciepła, biomasa, kolektory słoneczne, skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła)

1.12 Termomodernizacja, audyt energetyczny i zasady izolacji przegród

BLOK 2  (5 godzin szkolenia + przerwy  prowadzący: dr inż. Tomasz Steidl)

2.     Metodyka obliczeń dla certyfikacji - WYKŁAD I ĆWICZENIA

2.1   Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło (zużycie energii) do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2006

2.2. Przenikanie ciepła przez przegrody wg PN-EN ISO 6946:2004 oraz obliczanie współczynnika przenikania ciepła (bez mostków ciepła)

2.3. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie PN-EN PN-EN ISO 13789

2.4. Mostki ciepła liniowe uwzględniane w stratach ciepła na podstawie PN-EN ISO 14683:2001 i wg katalogów mostków ciepła

2.5. Obliczanie współczynników przenikania ciepła przez okna, drzwi i żaluzje. Metoda uproszczona wg PN-EN ISO 10077-1:2002

2.6. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne i ogrzewanych pomieszczeń w budynku wg PN-82/B - 02402

2.7. Obliczanie rozkładu temperatury i wilgoci w przegrodzie

2.8. Projektowanie przegród z uwagi na ich stan wilgotnościowy i kondensację powierzchniową pary wodnej wg PN-EN ISO 13788:2002

2.9. Obliczanie strat ciepła przez grunt wg PN-EN ISO 13370:2001

2.10. Obliczanie zapotrzebowania energii przy pomocy metodyki wg rozporządzenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240) i warunków WT2008 wg rozporządzenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

2.11. Programy komputerowe (ogólnie) pozwalające na wykonanie obliczeń właściwych dla oceny energetycznej budynków o różnym przeznaczeniu.

BLOK 3 (5 godzin szkolenia + przerwy prowadzący: dr inż. Tomasz Steidl)

3.      Metodyka opracowania charakterystyki energetycznej budynków w projekcie budowlanym - WYKŁAD I ĆWICZENIA

3.1 Metody przedstawiania charakterystyki i certyfikacji energetycznej budynków, wg rozporządzenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)

3.2 Typowe lata meteorologiczne i statystyczne, dane klimatyczne dla obszaru Polski dla obliczeń energetycznych budynków

3.3 Obliczanie zapotrzebowania na energię dla celów ogrzewania

  • a) metodologia dla budynków o standardowym systemie ogrzewania, bez wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • b) metodologia wyznaczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków (klimatyzacja)

3.4 Wyznaczanie EP zapotrzebowania na energię dla budynków wg metodologii wprowadzonej rozporządzeniem (Dz.U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1240) oraz wartości referencyjnej EPRef jeżeli w budynkach występują różne funkcje użytkowe wg WT2008 (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

3.5 Projektowana charakterystyka energetyczna budynków (dane liczbowe zapotrzebowania na energię, wskaźniki) wg zakresu określonego w § 11 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239) umożliwiająca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku innej osobie upoważnionej do sporządzania świadectw energetycznych wg art. 5 ust. 8 Prawa budowlanego nie będącej uczestnikiem procesu budowlanego.

3.6 Wykonanie szkoleniowe (ćwiczenia przy pomocy laptopa i programu) charakterystyki energetycznej budynków dla potrzeb projektu budowlanego)

3.7 Programy komputerowe (omówienie ofert rynkowych) do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków o różnym przeznaczeniu.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska