• ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH UŻYTKOWNIKÓW PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI
 

PROGRAM SZKOLENIA:

I HAŁAS

1. Normy i regulacje prawne

2. Akustyka w urbanistyce i budownictwie

3. Wskaźniki hałasu i parametry zabezpieczeń przeciwhałasowych dla potrzeb ochrony środowiska w obiektach budowlanych i na terenach zurbanizowanych

4. Pomiary dźwięków i mapy hałasu, planowanie przestrzenne

5. Ocena ryzyka zagrożenia hałasem

6. Zabezpieczenia przed hałasem

6.1. Parametry techniczne i akustyczne materiałów, wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych

6.2. Obudowy dźwiękochłonno - izolacyjne

6.3. Ekrany akustyczne,

6.4. Inne: zieleń, wymiana okien, itp.

II WSTRZĄSY I WIBRACJE

1. Normy i regulacje prawne

2. Pomiary

2.1. Metody pomiarów drgań i wychyleń budowli:

- akcelerometry

- (laserowe) czujniki drgań i wychyleń produkcji GIG

- wibrometry laserowe

2.2. Pomiary osiadania terenu: Pomiar dynamiki osiadania terenu GZW metodą satelitarnej interferometrii radarowej

2.3. Geodezyjne metody pomiarów (bezwzględnych) poziomych i pionowych przemieszczeń budowli

- Pomiary przemieszczeń elementów konstrukcji oraz budowli

- Pomiary deformacji geometrycznych (interferometria laserowa)

- Możliwości wykorzystania satelitarnej techniki pomiarowej GPS

- Wpływ deformacji fundamentu na zmianę wartości składowych nachyleń

2.4. Prognozowanie drgań powierzchni wywołanych wstrząsami górniczymi

3. Ocena ryzyka zagrożenia sejsmicznego (na terenach górniczych)

3.1. Ocena zagrożenia sejsmicznego na podstawie pomiarów przemieszczeń i drgań gruntu

3.2. Przybliżona ocena szkodliwości drgań przekazywanych z podłoża na budynek

3.3. Ocena wpływu wstrząsów górniczych na budynki na powierzchni

4. Sposoby redukcji zagrożenia sejsmicznego (na terenach górniczych)

4.1. Profilaktyka zagrożenia sejsmicznego dla infrastruktury powierzchniowej

- planowanie przestrzenne

- zabezpieczenia obiektów na etapie ich projektowania

4.2. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych

- metrologiczno-geometryczna metoda oceny sztywności elementów i obiektów budowlanych

- wykonanie wzmocnienia już istniejących budowli

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska