• OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNYM
 

 

ss 

Cel szkolenia

dd

 • Poznanie obowiązującego prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • Poznanie i przećwiczenie procedur postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • Zapoznanie się z częścią wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych dotyczącą ochrony środowiska
 • Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie OOŚ z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych

Program szkolenia

 • 1.      Wprowadzenie do tematyki Ocen oddziaływania na środowisko
 • 2.     Oceny oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej – podstawy prawne
 • 3.     Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • 4.      Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000
 • 5.      Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
 • 6.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 7.      Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ
 • 8.      Organy właściwe w procedurze OOŚ
 • 9.      Oceny strategiczne
 • 10.  Działania łagodzące i kompensujące
 • 11.  Projekty finansowane ze środków unijnych - wymagania "środowiskowe".  
 • 12.  Wskazówki praktyczne: wzorcowa procedura OOŚ, przydatne metody i techniki, możliwe problemy

Metody szkolenia

Wykład, moderacja, praca w grupach, analiza dokumentów, studium przypadku

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska