Pliki do pobrania
Specustawa Drogowa – KPA - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu
 
Miejsce szkolenia: Hotel Śląsk***, ul. Oporowska 60, WROCŁAW
Data szkolenia 15.05.2018 - 15.05.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Hotel Śląsk*** ul. Oporowska 60, WROCŁAW

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej w zakresie dotyczącym ustalania odszkodowania. Grupę docelową mają stanowić uczestnicy o początkującym i średnim stopniu zaawansowania, ponieważ podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.  Szkolenie ma charakter warsztatowy, umożliwiający zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy.

 

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

Wykładowca

Dr Aleksandra Makarucha - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami), od 2009 trener z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej (odszkodowania).
Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2009 r. prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wykładowca postępowania administracyjnego na uczelniach wyższych.

Program szkolenia

1. Kwestie wstępne.

Kiedy stosujemy k.p.a, zakres przedmiotowy obowiązywania specustawy drogowej. Relacja: k.p.a. a specustawa drogowa. Zwrócenie uwagi na ostatnie nowelizacje.


2. Decyzja ZRID

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Właściwy moment na wszczęcie postępowania odszkodowawczego.

3. Proces administracyjny w przedmiocie ustalenia odszkodowania


Wszczęcie postępowania

 • - właściwość organu,
 • - ustalenie stanu nieruchomości, wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego
 • - zasady ogólne po nowelizacji k.p.a. - klucz do prawidłowości postępowania administracyjnego
 • - strona postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania
 • - terminy: korelacja specustawy z k.p.a. (z uwzględnieniem instytucji ponaglenia)
 • - doręczenia
 • - pełnomocnik

Udostępnianie akt.

Dowody – w tym ocena głównego dowodu w sprawie: operatu szacunkowego.


4. Ustalenie wysokości odszkodowania

 • Zasady ogólne dotyczące ustalania odszkodowania.
 • Bonusy.
 • Szczególne przypadki  (rodzinne ogrody działkowe, Lasy Państwowe).
 • Co to waloryzacja, kto jej dokonuje.
 • Koszty – kto płaci odszkodowanie, kto płaci za operaty.
 • Decyzja o ustaleniu odszkodowania – korelacja specustawy i k.p.a.
 • Nieruchomość zamienna.

5. Zaliczka – wątpliwości i interpretacje.


6. Zrzeczenie się odszkodowania – nowość od 2015 r.

 

 

ćwiczenia praktyczne:

- omówienie przykładowych decyzji o ustaleniu odszkodowania;

- pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja);

- liczymy terminy.

 

Koszt szkolenia

450 PLN
+ zw VAT*

- zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych 

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (pobierz oświadczenie)

450 PLN
+23% VAT

- koszt dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

faksem 32 253 97 93

e-mailem szkolenia@projex.com.pl

on-line poprzez formularz ze strony internetowej

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia