Pliki do pobrania
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 01.01.2018 r. - TERMIN GWARANTOWANY !!!
 
Miejsce szkolenia: Hotel Conrad**** ul. J. Conrada 29, KRAKÓW
Data szkolenia 22.11.2018 - 22.11.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Hotel Conrad**** ul. J. Conrada 29, KRAKÓW

 

 

Wstęp

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązuje nowelizacjA rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

 • Przepisy ogólne,
 • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
 • Budynki i pomieszczenia,
 • Wyposażenie techniczne budynków,
 • Bezpieczeństwo pożarowe,
 • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
 • e/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • f/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2018 r.

Wykładowca

Mgr inż. Jan Spychała - w latach 2009-2017 pełnił funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek Budownictwo, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. W latach 1994 - 1998 a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie nowych oraz aktualizacja podstawowych pojęć i definicji –  m.in. działka budowlana, parking, aneks kuchenny kondygnacja podziemna, zabudowa śródmiejska

 

2. Odległość do granicy działki – nowe odniesienie  pomiaru  odległości.  W jakich przypadkach występują zwolnienia z obowiązku zachowania wymaganych odległości.

 

3. Zmiany w zakresie sytuowania  budynków. Kiedy konieczna jest zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych? Co w przypadku braku możliwości zachowania odległości podanych w przepisach?

  

4. Budowa budynku w granicy działki na styku z innym budynkiem– czy możliwa i w jakich przypadkach?

  

5. Garaże – zmiany w zakresie wymiarów oraz ich sytuowania

  

6. Parkingi

 • nowe wytyczne dotyczące wymiarów stanowisk postojowych oraz odległości parkingów  dla samochodów osobowych
 • sytuowanie parkingów i wymiarowanie stanowisk dla samochodów inne niż osobowe
 • sytuowanie parkingów w zabudowie jednorodzinnej
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych – jakie wymagania powinny spełniać? Minimalne odległości ich sytuowania.

  

8. Sytuowanie zbiorników na nieczystości ciekłe - odległości lokalizacji pokryw i wylotów wentylacji z tych zbiorników

  

9. Nowe regulacje dotyczące nasłonecznienia i dostępu oświetlenia naturalnego

  

10. Zmiany dotyczące parametrów mieszkań i ich wyposażenia:

 • Minimalna wielkość mieszkania, min. szerokości i powierzchnie pomieszczeń
 • Kubatura łazienki i jej obowiązkowe wyposażenie
 • Zasady projektowania i wyposażenia kuchni / aneksów kuchennych – również w mieszkaniach jednopokojowych

11. Sytuowanie pomieszczeń poniżej poziomu terenu – jakich pomieszczeń dotyczy i jakie warunki należy spełnić

  

12. Konieczność wydzielania pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci – jakich obiektów dotyczy

  

13. Bezpieczeństwo pożarowe

  

14. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

  

15. Korekta wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu oraz załączników

  

16. Przepisy przejściowe

 

 

 

Koszt szkolenia

450 PLN
+ zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

 

450 PLN

+ 23% VAT

 

- cena dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • ciepły lunch
 • imienne zaświadczenie,
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska