Pliki do pobrania
Eksploatacja i konserwacja systemów wentylacyjnych i kominowych w świetle najnowszych norm i przepisów prawa w praktyce zarządców i właścicieli nieruchomości
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Kochtex, Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, POZNAŃ
Data szkolenia 26.10.2017 - 26.10.2017
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne Kochtex, Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli i firm zarządzających obiektami mieszkalnymi, użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi;
 • Służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków;
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem technicznym obiektów;
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Osób zainteresowanych problematyką

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie prawidłowych procedur i nabycie praktycznej wiedzy przydatnej podczas przeglądów i kontroli systemów wentylacyjno–spalinowych  obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych.
 • Poznanie najczęściej spotykanych nieprawidłowości występujących podczas eksploatacji systemów wentylacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez kominiarzy
 • Poznanie procedur, które pozwolą zabezpieczyć Zarządcę Nieruchomości przed odpowiedzialnością cywilną i karną w chwili wystąpienia zatrucia tlenkiem węgla

Wykładowca

mgr inż. Jerzy Szatan - Biegły sądowy  ds. instalacji kominowych, odprowadzania spalin i wentylacyjnych. Dyrektor Pracowni Analiz Spalinowo-Wentylacyjnych zajmujący się rozwiązywaniem problemów z zakresu wentylacji  i odprowadzania spalin, również  dla organów ścigania i sądownictwa. Znany i ceniony wykładowca, uzyskujący wysokie oceny uczestników szkoleń.

Program szkolenia

1. Aktualny stan prawny w zakresie eksploatacji i konserwacji systemów wentylacyjnych

 

2. Czynności eksploatacyjne w przewodach wentylacji grawitacyjnej

 

3. Czynności eksploatacyjne w przewodach wentylacji mechanicznej

 

4. Uprawnienia do kontroli

 

5. Najczęściej występujące przyczyny zatruć tlenkiem węgla

 

6. Roczna ocena stanu technicznego kominów - zakres czynności kominiarskich podczas corocznych kontroli

 

 • Przegląd przewodów kominowych
 • Przegląd wylotów ponad dachem
 • Wykonywanie prób szczelności
 • Stan głowic kominowych i nasad
 • Prawidłowość połączeń

7. Stan techniczny urządzeń gazowych i przepływowych podgrzewaczy wody oraz urządzeń na paliwo stałe

 

8. Typowe okoliczności i przebieg zatruć tlenkiem węgla

 

9. Podstawowe błędy popełnianie w trakcie przeprowadzania kontroli kominiarskich

 

10. Wzorcowe procedury rocznej oceny stanu technicznego. Postępowanie w przypadkach szczególnych

 

11. Prawidłowość sporządzania dokumentacji z przebiegu kontroli mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego zarządcy nieruchomości

 

12. Zasady archiwizowania dokumentacji z przebiegu kontroli

 

13. Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza zarządcy - Konsekwencje niedopełnienia formalności prawnych przez zarządców w chwili wystąpienia zatrucia.

 

Koszt szkolenia

450 PLN
+ zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych


*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia”
(pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

 

450 PLN

+ 23% VAT

 

- cena dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • ciepły lunch
 • imienne zaświadczenie,
 • konsultacje

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • BRE BANK S.A. – WBE/Łódź  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Warunki uczestnictwa”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia