Pliki do pobrania
Prawo Budowlane po nowelizacji z uwzględnieniem projektowanych zmian, czyli jak prowadzić inwestycję budowlaną w 2018 roku - TERMIN GWARANTOWANY !!!
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE
Data szkolenia 09.03.2018 - 09.03.2018
Godziny szkolenia 09.30-14.30
Koszt szkolenia 350 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18, KATOWICE  


Szkolenie skierowane jest:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • e/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • f/ Organów architektoniczno-budowlanych administracji samorządowej
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z największą od 2003 roku nowelizacją ustawy Prawo Budowlane z uwzględnieniem projektowanych zmian

Wykładowca

mgr inż. arch. Adam WOLNY - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa "IPW Projex". Kierownik Oddziału Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony trener, prowadzi cykliczne szkolenia dla organów administracji architektoniczno-budowlanej I i II instancji. Wykładowca Prawa budowlanego, Planowania przestrzennego i Kodeksu postępowania administracyjnego na licznych szkoleniach i seminariach.  

Program szkolenia

1. Nowe   pojęcia   wprowadzone    do   przepisów  ustawy

2. Obszar     oddziaływania obiektu  projektowanego – kluczowe  zagadnienie  przy  wydawaniu  pozwolenia  na  budowę  -  nowe  obowiązki projektanta  w  tym  zakresie  i  nowe  obowiązki  organów  administracji  budowlanej.

3. Nowa  regulacja  -  rozpoczęcie  budowy  zanim  decyzja  o  pozwoleniu na  budowę  stanie  się  ostateczna  -  plusy  i  minusy

4. Rozszerzenie  i  zróżnicowanie  katalogu  obiektów  i  robót  budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  -  wg  art.  29 prawa  budowlanego
 • -  domy  jednorodzinne  (niektóre)   na  zgłoszenie   -   dobrze  czy  źle ?
 • -  sieci  (niektóre)  na  zgłoszenie  -   dobrze  czy  źle ?
 • -  instalacje  wewnętrzne (niektóre)  bez  zgłoszenia  i  bez  pozwolenia   ?
 • -  wiaty  (niektóre)  bez  zgłoszenia  i  bez  pozwolenia  ?

5. Niuanse i   zawiłości  przepisów  w  art.  30  prawa  budowlanego

 • - wymagania,  procedury,  sprzeciwy,  terminy.

6. Podstawowe  wymagania  przy składaniu  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę.  Co  z  mediami ?

7. Podstawowe  wymagania  przy  rozpatrywaniu   wniosków  o  pozwolenie  na  budowę.

8. „Odwieczny”  problem  w prawie  budowlanym :  istotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego -  jak  go  rozpoznać ?    Rewolucyjne  zmiany  po  ostatniej  nowelizacji

9. Jak  przenieść  pozwolenie na  budowę  na  nowego  inwestora

10. Kiedy  decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  wygasa ? (trudno  i   rzadko)

11. Zakończenie  budowy  -  formalność  czy  droga  przez  mękę ?

12. Zmiana  sposobu  użytkowania - wymagania,  procedury,  sprzeciwy,  terminy.

13. -  prawo budowlane  -  ustawa czterech  organów - właściwości  i  kompetencje  organów  administracji budowlanej i  nadzoru  budowlanego.

14. Zakończenie  -  sprawy  indywidualne,  pytania,  odpowiedzi.

 

 

Koszt szkolenia

350,00 PLN
+ zw VAT*

*zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% z środków publicznych.

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” 

350,00 PLN
+ 23% VAT

koszt dla pozostałych osób 

 
Cena obejmuje:
 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • indywidualne konsultacje bezpośrednio po szkoleniu
 

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

 • faksem 32 253 97 93
 • on-line poprzez formularz znajdujący się na górze strony

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska