• ZAKRES I FORMA OPISU ZADANIA BUDOWLANEGO - JAKO DOKUMENTY PODSTAWOWE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I OFERTOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADANIA W ŚWIETLE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
 
 

PROGRAM:

1 dzień - WYKŁAD

1. Wykaz aktów prawnych.

2. Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia.

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej:

a) Projekt budowlany

b) Informacja do planu bioz

c) Projekty wykonawcze

d) Przedmiary robót

4. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

5. Ogólne podstawy ustalenia wartości zamówienia.

6. Dane wyjściowe do kosztorysowania.

7. Nakłady rzeczowe, stawki i ceny

8. Wycena robót.

9. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych

2 dzień - WARSZTATY

a) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wg materiałów zamawiającego

b) Opracowanie przedmiaru robót wg materiałów zamawiającego

c) Kalkulacja ceny kosztorysowej wg materiałów zamawiającego

 

CZAS SZKOLENIA:

  • 1 dzień - 6 godz.
  • 2 dzień - 5 godz.
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska