• PRZEGLĄDY I KONTROLE KOMINIARSKIE - PROCEDURY, PRZEBIEG, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
 
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • - Firm i właścicieli zarządzających administrowanymi obiektami mieszkalnymi, użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi
 • - Służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • - Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów
 • - Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • - Osób zainteresowanych problematyką

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
 • Poznanie prawidłowych procedur i nabycie praktycznej wiedzy przydatnej podczas przeglądów i kontroli systemów wentylacyjno–spalinowych  obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych.
 • Poznanie najczęściej spotykanych nieprawidłowości występujących podczas eksploatacji systemów wentylacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów przez kominiarzy
 • Poznanie procedur, które pozwolą zabezpieczyć Zarządcę Nieruchomości przed odpowiedzialnością cywilną i karną w chwili wystąpienia zatrucia tlenkiem węgla

Program szkolenia

1. Prawne procedury rocznej oceny stanu technicznego a praktyka zawierania umów

2. Zakres czynności kominiarskich podczas corocznych kontroli

 • Przegląd przewodów kominowych
 • Przegląd wylotów ponad dachem
 • Wykonywanie prób szczelności
 • Stan głowic kominowych i nasad
 • Prawidłowość połączeń

3. Podstawowe błędy popełnianie w trakcie przeprowadzania kontroli kominiarskich.

4. Najczęściej występujące przyczyny zatruć tlenkiem węgla

5. Prawidłowość sporządzania dokumentacji z przebiegu kontroli mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego zarządcy nieruchomości

6. Wzorcowe procedury rocznej oceny stanu technicznego. Postępowanie w przypadkach szczególnych

7 Zasady archiwizowania dokumentacji z przebiegu kontroli

8 Konsekwencje niedopełnienia formalności prawnych przez zarządców w chwili wystąpienia zatrucia.

Doskonalenie zawodowe dla: zarządców nieruchomości

 • Program szkolenia znajduje się na liście szkoleń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej spełniających wymogi doskonalenia zawodowego dla zarządców nieruchomości
 • Szkolenie zalicza 8 godzin edukacyjnych

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska