• ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM PRZY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWNE
 

Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 logoMTBiGM

Cel szkolenia

Szkolenia ma na celu wyjaśnienie wszelkich problemów i wątpliwości, z którymi borykają się zarówno zarządcy dróg, jak i inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, które nierzadko wymagają zajęcia pasa drogowego na czas budowy czy też zlokalizowania w jego obszarze obiektów budowlanych lub urządzeń.   

Program szkolenia

1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.

2. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.

4. Stan prawny gruntów pod drogami.

5. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

  • a/ Wniosek o zajęcie pasa drogowego
  • b/ Podmioty uczestniczące w postępowaniu
  • c/ Zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu
  • d/ Postępowanie w sprawie samowolnego zajęcia pasa drogowego
    Dowody w postępowaniu – oględziny
  • e/ Decyzja – wymogi formalne, elementy obligatoryjne decyzji
    zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (czasowe)

6. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy.

7. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

8. Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.

9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.

10. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.

11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.

12. Opłata skarbowa za zezwolenia.

13. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: Chwilowo brak terminów

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska