• TWORZENIE HARMONOGRAMÓW DLA ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MS PROJECT
 

Celem szkolenia jest:

 • Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania aplikacji Microsoft Project w harmonogramowaniu, zarządzaniu zasobami, śledzeniu postępu realizacji, raportowaniu i analizie postępu prac.

 • Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak rozpocząć tworzenie projektu i zdefiniować podstawowe informacje o nim. Poznasz sposoby wprowadzania zadań i definiowania ich właściwości oraz zapoznasz się ze wskazówkami, w jaki sposób określić kolejność wykonywania zadań, przećwiczysz metody wprowadzania zasobów, które będą dostępne w projekcie. Dalszym krokiem, będzie przypisanie zasobów do zadań, czyli wprowadzenie informacji o tym, kto jakie czynności i za pomocą, jakich narzędzi będzie wykonywał oraz zdefiniowanie kalendarza dla zadania. Dowiesz się również jak raportować i prezentować raporty utworzone specjalnie na potrzeby nowego projektu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności tworzenia profesjonalnych harmonogramów uwzględniających wszystkie etapy inwestycji budowlanej,
 • poznanie metod definiowania zadań oraz śledzenia i raportowania postępu prac projektowych i wykonawczych,
 • nauka tworzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, niezbędnego przy
 • opracowaniu programu dla inwestycji realizowanych i finansowanych zśrodków budżetu państwa,
 • poznanie praktycznych przykładów realizowanych podczas szkolenia; przykłady te obejmują budowę domu jednorodzinnego, budowę dwukondygnacyjnego biurowca oraz wiele innych.

Program szkolenia

Wprowadzenie do harmonogramowania:

 • Definiowanie cech harmonogramu: data rozpoczęcia, kalendarz projektu.
 • Określanie typów harmonogramów: ofertowy, projektowy, bazowy i ich cech charakterystycznych.
 • Odmiany wykresów Gantta: podstawowy, z planem bazowym.
 • Omówienie widoków wspomagających raportowanie: diagram sieciowy, obciążenie zadaniami, i inne.

Zarządzanie zadaniami:

 • Wprowadzanie zadań do harmonogramu
 • Definiowanie i stosowanie kalendarzy dla zadań
 • Określanie czasów trwania zadań
 • Łączenie i dzielenie zadań
 • Identyfikacja zadań sumarycznych w harmonogramie
 • Łączenie i rozłączenie zadań oraz ustalanie relacji pomiędzy zadaniami
 • Określanie wyprzedzenia i/lub zwłoki dla zadań
 • Definiowanie ograniczeń i terminów ostatecznych dla zadań
 • Tworzenie zadań cyklicznych w harmonogramach
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej dla harmonogramu
 • Optymalizacja harmonogramu

Zarządzanie zasobami:

 • Definiowanie zasobów typu: praca, materiał, koszt
 • Definiowanie i przypisywanie kalendarzy dla zasobów
 • Określanie dostępności zasobów w czasie projektu
 • Definiowanie zmienności stawek zasobów
 • Przydzielanie zasobów pracy, materiałowych i kosztowych do zadań

Raportowanie i analiza harmonogramu oraz kosztów:

 • Określanie pracochłonności zadań
 • Obliczanie kosztów zadań na podstawie kosztów zasobów i materiałów
 • Wprowadzanie kosztów stałych i identyfikacja kosztów zadań
 • Analiza rozkładów kosztów w czasie projektu
 • Identyfikacja obciążenia zasobów zadaniami
 • Budżet projektu i przepływ gotówki (cashflow) w projekcie
 • Identyfikowanie przeciążeń zasobów i rozwiązywanie problemów z niedociążeniem i przeciążeniem
 • Śledzenie i raportowanie rzeczywistych prac przy projekcie
 • Analiza odchyleń w harmonogramie i kosztach
 

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska