Pliki do pobrania
Kurs kosztorysowania z nauką obsługi programu do kosztorysowania NORMA PRO lub BIMestiMate (dawna Zuzia) do wyboru - poziom podstawowy - TERMIN GWARANTOWANY !!!
 
Miejsce szkolenia: KATOWICE/GLIWICE
Data szkolenia 26.11.2018 - 29.11.2018
Godziny szkolenia 8.30-16.00
Koszt szkolenia 1500 PLN
Zgłoszenia
   


  

   

Adres szkolenia:  KATOWICE (Centrum Konferencyjne, ul. Jordana 18) LUB GLIWICE (ul. Kościuszki 1c) 

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w jednostkach budżetowych,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

Cel szkolenia:

Kurs kosztorysowania robót budowlanych wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu kosztorysowania, zapoznaje uczestników z podstawowymi terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania. Dostarcza podstawowej wiedzy potrzebnej do samodzielnego opracowania przedmiarów robót dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnych i mechanicznej.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z analizą składników cenotwórczych, sporządzaniem kalkulacji ceny jednostkowej robót oraz sporządzaniem kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych.

Przykładowe kosztorysy i ćwiczenia, które są wykonywane przez uczestników dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego wykonywane są ćwiczenia dla branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Dla każdego przykładu omawiana jest technologia wykonania robót, użyte materiały oraz sposób opracowania przedmiaru robót i wycena danej roboty.

W ramach kursu uczestnicy poznają obsługę programu do kosztorysowania Norma Pro lub BIMestiMate (dawna Zuzuai), na których opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy. Ćwiczenia wykonywane pod okiem doświadczonego praktyka pozwolą uczestnikom prawidłowo sporządzić kosztorysy oraz nabyć umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania i wykorzystać zawarte w programach funkcje dające możliwość m.in.: uzyskania wielostopniowego podziału kosztorysu, tworzenia pozycji scalonych oraz ich agregacji.

Wykładowca

mgr inż. Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, FIDIC. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE. Prowadzi Biuro zarządzania projektami inwestycji budowlanych specjalizujące się w przygotowaniu projektów do realizacji inwestycji budowlanych, zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy UE i budżetu państwa.

Program szkolenia

I. Część teoretyczno-praktyczna

Podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania
2. Definicje
3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

4. Przedmiar robót - dokumenty stanowiące podstawę opracowania
5. Cel i zasady przedmiarowania. Opracowanie przykładowych przedmiarów
6. Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót
7. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy
8. Robota tymczasowa i praca towarzysząca
9. Systematyka i agregacja robót
10. Kosztorys robót
11. Rodzaje kosztorysów
12. Elementy kosztorysu inwestorskiego
13. Zasady normowania
14. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna, oraz kalkulacja uproszczona
15. Źródła pozyskiwania informacji cenowych
16. Weryfikacja przedmiarów robot
17. Weryfikacja kosztorysów inwestorskich

Ćwiczenia: opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

II. Część praktyczna

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1.Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia
2.Ustawienie narzutów i formuły liczenia
3.Tworzenie przedmiaru robót i kosztorysu
4.Tworzenie różnych pozycji kosztorysowych
5.Wykonywanie obmiarów i komentarzy
6.Praca na bazie katalogowej KNR, KNNR i producentów
7.Tworzenie własnych katalogów
8.Tworzenie wariantów pozycji i kosztorysów
9. Wydruki – ustawienia
10.Weryfikacja kosztorysów
11.Wykorzystanie opcji programu ułatwiających pracę kosztorysanta

Ćwiczenia: przedmiarowanie i kosztorysowanie z wykorzystaniem programu do kosztorysowania NORMA PRO lub BIMestiMate (dawna Zuzia)
 

Korzyści z uczestnictwa w kusie

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie  narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO lub BIMestiMare (dawna Zuzia),
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka,
 • nauka kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej.

  Kurs kosztorysowania kończy się egzaminem sprawdzającym.


Koszt szkolenia

1.500,00 zł
+ zw VAT*

zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

1.500,00 zł
+ 23% VAT

- cena dla pozostałych osób


DLA KAŻDEJ 2-GIEJ I NASTĘPNEJ OSOBY Z JEDNEJ FIRMY DODATKOWO 10% ZNIŻKI !!!

Cena obejmuje:
 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania NORMA PRO lub BIMestiMate (dawna Zuzia) na indywidualnym stanowisku pracy
 • materiały szkoleniowe - prezentacja w wersji papierowej, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia
 • lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu
 • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodne z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • przy zakupie oprogramowania - zniżka na kurs 10%

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska