• BUDŻETOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Szkolenie dedykowane jest głownie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy Budżetowej i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, uczestnikami szkolenia są często pracownicy jednostek samorządowych.
 • Szkolenie może stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji z zakresu finansów i polityki finansowej mi. ustalenia własnych regulacji w przedmiotowym zakresie.

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur postępowania jednostek sektora finansów publicznego planujących realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem istotnej zasady, wynikającej z rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, mówiącej, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji.

Omawiane rozporządzenie, wynikające z ustawy o finansach, wprowadza liczne zmiany w stosunku do poprzednio funkcjonującego - wprowadza obostrzenia w wydatkowaniu środków, określa warunki finansowania inwestycji, wymaga oceny efektywności wykorzystania środków, określa sposób przekazywania środków przewidzianych na finansowanie inwestycji oraz określa sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa. Dla pomyślnej realizacji inwestycji istotne staje się wyliczenie WKI w sposób prawidłowy zgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu jednocześnie tak, aby można było ją zakończyć i rozliczyć.
W świetle nowych przepisów rozdzielono proces planowania inwestycji od procesu jej realizacji i ustalono, że w procesie realizacji inwestycji ważne i istotne staje się realne wyliczenie wartości kosztorysowej inwestycji WKI. 

Tematyka szkolenia cieszy się powodzeniem wśród instytucji, głównie ze względu na poruszane trudne zagadnienia obejmujące kwestie zarówno ekonomiczne jak i techniczno - budowlane oraz z zakresu zarządzania budową.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności sporządzania szacunkowego łącznego kosztu inwestycji oraz wiedza o tym, na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas jego opracowywania,
 • poznanie zasad sporządzania programu inwestycji,
 • wiedza o tym, jak istotną rolę pełni WKI a także jak je opracować,
 • poznanie wielu przykładowych opracowań z już zrealizowanych inwestycji,
 • poznanie możliwego katalogu ryzyk, z którymi może spotkać się Inwestor realizujący inwestycje budowlane
 • nabycie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych oraz istotnych zmian w zakresie finansowania od 2011 roku.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z 2 dni szkoleniowych. Każdy dzień szkoleniowy jest odrębnym modułem- można skorzystać z każdego dnia szkolenia niezależnie.  

Na szkoleniu omawiane są w szczególności:

 • 1. warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania;
 • 2. sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
 • 3. sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
  - z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.
 

Pierwszy dzień:


1. BUDŻET ZADANIOWY

 • 1.1. Regulacje prawne
 • 1.2. Zmiany w zakresie finansowania od 2011
 • 1.3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania

2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA

 • 2.1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
 • 2.2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
 • 2.3. Procedury finansowania
 • 2.4. Warunki finansowania inwestycji
 • 2.5. Ryzyko realizacji inwestycji

3. PROGRAM INWESTYCJI

 • 3.1. Elementy programu inwestycji
 • 3.2. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
 • 3.3. Okres realizacji inwestycji
 • 3.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • 3.4. Ocena efektywności inwestycji
 • 3.5. Mierniki i efekty rzeczowe planowanej inwestycji
 • 3.7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych

Przykłady, ćwiczenia i dyskusja.


Drugi dzień:


4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI


5. USTALENIE ŁĄCZNEGO KOSZTU INWESTYCJI

 • 5.1. Metody określania kosztów
 • 5.2. Zasady ustalania kosztu inwestycji

6. OKREŚLENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI (WKI)

 • 6.1. Rola WKI w finansowaniu inwestycji
 • 6.2.Metody określania kosztów
 • 6.3. Zakres rzeczowy inwestycji
 • 6.4. Koszty inwestycji w ujęciu 7grup kosztów

7. Określanie kosztów wg. Kosztorysu inwestorskiego

 • 7.1.Cel i rola KI Kosztorysu Inwestorskiego dla Inwestora
 • 7.2. Podstawy opracowania
 • 7.3. Metody i zasady opracowania KI
 • 7.4. Elementy opracowania
 • 7.5. Cena jednostkowa roboty
 • 7.6. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej

8. ROZLICZENIE INWESTYCJI


Przykłady, ćwiczenia i dyskusja

 

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska