Pliki do pobrania
Budżet inwestycji budowlanej i WKI - Zasady opracowania programu inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa
 
Miejsce szkolenia: As-Bud, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, WARSZAWA
Data szkolenia 29.10.2018 - 30.10.2018
Godziny szkolenia 9.00-15.00
Koszt szkolenia 1100 PLN
Zgłoszenia
   
   

Adres szkolenia:   As-Bud, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, WARSZAWA 

 Budżetowanie

Odbiorcy szkolenia:

 • Szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy Budżetowej i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, uczestnikami szkolenia są często pracownicy jednostek samorządowych.
 • Szkolenie może stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji z zakresu finansów i polityki finansowej mi. ustalenia własnych regulacji w przedmiotowym zakresie.

Celem szkolenia jest:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego opracowania Programu Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nabycie wiedzy w celu określenia szacunkowego kosztu inwestycji opracowanego wg grup kosztów.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania jednostek sektora finansów publicznych planujących realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem istotnej zasady, mówiącej, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji WKI.

Głowna zasada finansowania -  łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji.
 

Na szkoleniu omawiane są w szczególności:

 • 1. warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania;
 • 2. sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
 • 3. sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
  - z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych oraz istotnych zmian w zakresie finansowania od 2011 roku
 • poznanie zasad sporządzania programu inwestycji oraz jego elementów
 • nabycie umiejętności sporządzania szacunkowego łącznego kosztu inwestycji SKI
 • poznanie zasad opracowania szacunkowego kosztu  WKI
 • poznanie i omówienie przykładowych opracowań programu inwestycji
 • omówienie katalogu ryzyk, z którymi może spotkać się Inwestor realizujący inwestycje budowlane
 • omówienie zasad przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji

Wykładowca

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Aktualnie jest Członkiem Zarządu oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w Gliwicach.
Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Doświadczony praktyk, kosztorysant, wykładowca.
Z zakresu budżetowania prowadziła szkolenie dla pracowników Resortu Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Akademii Nauk, jednostek wojskowych, sądów oraz szpitali.

Program szkolenia

Szkolenie składa się z 2 dni szkoleniowych.

Pierwszy dzień:
1. REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEPISY PRAWNE
1.1. Regulacje prawne
1.2. Zmiany w zakresie finansowania,
1.3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania
2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA
2.1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
2.2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
2.3. Procedury i warunki  finansowania
2.4. Ryzyko realizacji inwestycji
3. ELEMENTY PROGRAMU  INWESTYCJI
3.1. Elementy programu inwestycji
3.2. Cele, mierniki i efekty planowanej  inwestycji
3.3. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
3.4. Okres realizacji inwestycji
3.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
3.4. Ocena efektywności inwestycji
3.7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych
4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Drugi dzień:
5. USTALENIE ŁĄCZNEGO KOSZTU INWESTYCJI

5.1. Metody określania kosztów

5.2. Zasady określania kosztów
6. OKREŚLENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI (WKI)
6.1. Rola WKI w finansowaniu inwestycji
6.2. Metody określania kosztów
6.3. Zakres rzeczowy inwestycji
6.4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów
7. OKREŚLENIE KOSZTÓW wg  Kosztorysu inwestorskiego (KI)
7.1. Cel i rola Kosztorysu inwestorskiego
7.2. Podstawy opracowania
7.3. Metody i zasady opracowania KI
7.4. Elementy KI
7.5. Ceny jednostkowe robót
7.6. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej
8. ROZLICZENIE
8.1. Rozliczenie robót budowlanych – przykłady
8.2. Rozliczenie inwestycji
    

 

Koszt szkolenia


SZKOLENIE DWUDNIOWE: 1100 zł + zw VAT*/os. 

DLA KAŻDEJ 2-GIEJ I NASTĘPNEJ OSOBY Z JEDNEJ FIRMY DODATKOWO 10% ZNIŻKI !!!

*)
zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych
*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

*Do powyższych kwot należy doliczyć 23% VAT jeżeli szkolenie jest finansowanie z innych źródeł


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ciepły lunch oraz słodki poczęstunek w trakcie trwania kursu,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska