• JAK POPRAWNIE ZAPROJEKTOWAĆ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKÓW? (NA PRZYKŁADACH). PROJEKTOWANIE BIERNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKÓW WEDŁUG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich podmiotów zajmujących się profesjonalnie projektowaniem, budową oraz inwestycjami budowlanymi
 • projektantów budowlanych, biur projektowych, biur architektonicznych
 • kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru;
 • osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową, inżynierów i techników pożarnictwa
 • projektantów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
 • uczestników procesu budowlanego (developerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorzy instytucjonalni),
 • osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych
 

Cel szkolenia

Przedstawienie aktualnych zmian, norm i wymogów związanych z projektowaniem ochrony przeciwpożarowej mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych wynikające z najnowszych uregulowań prawnych

Program szkolenia

1. Wstęp, czyli przepisy, normy i wiedza inżynierska 

2. Etapy procesu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • a) Koncepcja przeznaczenia obiektu i poszczególnych jego części
 • b) Scenariusz pożarowy – kto, jak i po co ma go opracować?
 • c) Podstawowe warunki ochrony przeciwpożarowej – 14 punktów podlegających uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • d) Weryfikacja założeń projektowych pod kątem zgodności z przepisami

3. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – najczęstsze błędy i jak ich unikać? (na przykładach)

4. Jakie parametry i jak wpływają na wymagania ochrony przeciwpożarowej z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych?

 • a) Przeznaczenie budynku
 • b) Wysokość budynku i liczba kondygnacji
 • c) Powierzchnia budynku
 • d) Wyposażenie w niektóre urządzenia przeciwpożarowe

5. Klasa odporności pożarowej – jak ją określać i kiedy można obniży?

6. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych: elementy konstrukcji nośnej, stropy, ściany, dachy, schody, podłogi podniesione – jak ustalać i zapewniać odpowiednią klasę odporności ogniowej tych elementów?

7. Podział na strefy pożarowe – kiedy dzielić na strefy i jak zapewnią skuteczny podział?

 • a) Wymagania dla elementów oddzieleń przeciwpożarowych (ścian i stropów)
 • b) Przepusty przeciwpożarowe – cała prawda o przepustach, czyli kiedy i jak zabezpieczać?
 • c) Granice stref pożarowych na przewodach wentylacyjnych – jak zabezpieczyć?

8. Kiedy pomieszczenie powinno być odrębną strefą pożarową, a kiedy tylko wydzielone pożarowo? Jaka to różnica?

9. Warunki ewakuacji – projektowanie dróg ewakuacyjnych: klatki schodowe, korytarze, hole; jak zapewnić odpowiednią długość i szerokość dróg, kiedy i jak wydzielać klatki schodowe, czy zawsze drzwi muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczeń i budynków? 

10. Odległości między budynkami, lasem i granicą działki w praktyce

11. Zasilanie obiektów w energię elektryczną; awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i przeciwpożarowy wyłącznik prądu

12. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: 

12.01.2015 KATOWICE - PRZEJDŹ DO SZKOLENIA 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska