• POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE W PRZEDMIOCIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ORAZ LOKALIZACJI W JEGO OBSZARZE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ
 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ przedstawicieli zarządów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
 • b/ inwestorów realizujących inwestycje drogowe, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
 • c/ uczestników procesu budowlanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
 • d/ przedsiębiorstw realizujących inwestycje budowlane wymagające zajęcia pasa drogowego
 • e/ pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych odpowiedzialnych za administrowanie pasem drogowym
 • f/ wszystkich osób mających w praktyce do czynienia z zajmowaniem pasa drogowego oraz lokalizowaniem w jego obrębie obiektów budowlanych
  i urządzeń.

Cel szkolenia

Realizacja inwestycji budowlanych nierzadko wymaga zajęcia pasa drogowego na czas budowy czy też zlokalizowania w jego obszarze obiektów budowlanych lub urządzeń. Szkolenia przybliża procedury administracyjne regulujące powyższą materię. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie występować w powołanych postępowaniach tak, aby należycie przygotować teren pod przyszłą budowę i nie powodować komplikacji prawnych. Omówiona zostanie także procedura wydawania zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdu z drogi publicznej. Wykładowca przeanalizuje bogate orzecznictwo oraz wzorce dokumentów, udostępnione w materiałach szkoleniowych. Na końcu szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.  

Program szkolenia

 

1. Zagadnienia ogólne dotyczące stosowania ustawy o drogach publicznych.

2. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

3. Zaliczanie do kategorii dróg publicznych i pozbawianie kategorii.

4. Stan prawny gruntów pod drogami.

5. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

 • a/ Wniosek o zajęcie pasa drogowego
 • b/ Podmioty uczestniczące w postępowaniu
 • c/ Zasady prowadzenia postępowania – postępowanie na wniosek i z urzędu
 • d/ Postępowanie w sprawie samowolnego zajęcia pasa drogowego
  Dowody w postępowaniu – oględziny
 • e/ Decyzja – wymogi formalne, elementy obligatoryjne decyzji
  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (czasowe)

6. Zajmowanie pasa drogi pod reklamy.

7. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

8. Tryb przywracania pasa drogowego do stanu poprzedniego.

9. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia.

10. Zasady oddawania gruntów w pasie drogowym w dzierżawę, najem lub użyczenie.

11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.

12. Opłata skarbowa za zezwolenia.

13. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu 

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska