• KURS KOSZTORYSOWANIA Z NAUKĄ OBSŁUGI PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA NORMA PRO LUB ZUZIA 11
 

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w jednostkach budżetowych,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

Cel szkolenia:

Kurs kosztorysowania robót budowlanych wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu kosztorysowania, zapoznaje uczestników z podstawowymi terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania. Dostarcza podstawowej wiedzy potrzebnej do samodzielnego opracowania przedmiarów robót dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnych i mechanicznej.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z analizą składników cenotwórczych, sporządzaniem kalkulacji ceny jednostkowej robót oraz sporządzaniem kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych.

Przykładowe kosztorysy i ćwiczenia, które są wykonywane przez uczestników dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego wykonywane są ćwiczenia dla branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Dla każdego przykładu omawiana jest technologia wykonania robót, użyte materiały oraz sposób opracowania przedmiaru robót i wycena danej roboty.

W ramach kursu uczestnicy poznają obsługę programu do kosztorysowania Norma Pro i/lub Zuzia - do wyboru, na których opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy. Ćwiczenia wykonywane pod okiem doświadczonego praktyka pozwolą uczestnikom prawidłowo sporządzić kosztorysy oraz nabyć umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania i wykorzystać zawarte w programach funkcje dające możliwość m.in.: uzyskania wielostopniowego podziału kosztorysu, tworzenia pozycji scalonych oraz ich agregacji.

Program szkolenia

I. Część teoretyczno-praktyczna

Podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania
2. Definicje
3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

4. Przedmiar robót - dokumenty stanowiące podstawę opracowania
5. Cel i zasady przedmiarowania. Opracowanie przykładowych przedmiarów
6. Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót
7. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy
8. Robota tymczasowa i praca towarzysząca
9. Systematyka i agregacja robót
10. Kosztorys robót
11. Rodzaje kosztorysów
12. Elementy kosztorysu inwestorskiego
13. Zasady normowania
14. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna, oraz kalkulacja uproszczona
15. Źródła pozyskiwania informacji cenowych
16. Weryfikacja przedmiarów robot
17. Weryfikacja kosztorysów inwestorskich

Ćwiczenia: opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

II. Część praktyczna

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1.Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia
2.Ustawienie narzutów i formuły liczenia
3.Tworzenie przedmiaru robót i kosztorysu
4.Tworzenie różnych pozycji kosztorysowych
5.Wykonywanie obmiarów i komentarzy
6.Praca na bazie katalogowej KNR, KNNR i producentów
7.Tworzenie własnych katalogów
8.Tworzenie wariantów pozycji i kosztorysów
9. Wydruki – ustawienia
10.Weryfikacja kosztorysów
11.Wykorzystanie opcji programu ułatwiających pracę kosztorysanta

Ćwiczenia: przedmiarowanie i kosztorysowanie z wykorzystaniem programu do kosztorysowania Norma Pro lub Zuzia 10 (do wyboru przez kursanta)
 

Korzyści z uczestnictwa w kursie

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie  narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro i/lub Zuzia,
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka,
 • nauka kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej.

  Kurs kosztorysowania kończy się egzaminem sprawdzającym.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska