• PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH ZASTĘPSTWA INWESTYCYJNEGO: INWESTYCJI NOWEJ I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
 

Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 7110

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów budownictwa, architektów,
 • Zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, w szczególności dla osób zajmujących się zastępstwem inwestycyjnym.
 • Przeznaczone jest również dla osób, które w kontaktach z organami administracji publicznej w tym zakresie, nie czują się wystarczająco doświadczone

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie stanowiącym temat szkolenia, praktyczne porady wynikające z doświadczeń zawodowych, a przede wszystkim orzecznictwa sądów administracyjnych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe akty prawne w przygotowaniu inwestycji budowlanej

3. Podstawowe uwarunkowania w fazie przygotowania inwestycji budowlanej

 •          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .
 •          Ustalenie warunków zabudowy.
 •          Zmiana sposobu  użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 •          Ochrona zabytków.
 •          Ochrona środowiska
 •          Prawo budowlane
4. Procedury administracyjne:
 •          Warunki wejściowe,  przygotowanie wniosku, przebieg procedur, weryfikacja formalna złożonego wniosku
 •          Postępowanie administracyjne - odmowa wydania decyzji, kontrola warunków zawartych w decyzji, obowiązujące terminy
 •          Organy właściwe w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji budowlanej
 •          Odwołania, zażalenia, skargi. Organy właściwe

5. Prawa i obowiązki  inwestora (osób pełniących obowiązki zw. z zastępstwem inwestycyjnym) w procesie przygotowania inwestycji

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska