• WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM
 

Adresaci szkolenia:

  • Pracownicy firm wykonawczych - osoby  zaangażowane w przygotowanie ofert i/lub realizację umów o roboty budowlane  

Cel szkolenia:

  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonującym roboty i obiekty budowlane.
  • Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do przygotowania ofert i realizacji zamówień na roboty budowlane

Materiały szkoleniowe:

  • „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlanym”

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – cele, plan i organizacja warsztatów (prezentacja MS-PP - 15 min.)

2. Próba identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dla wybranego przypadku (ćwiczenia zespołowe /dyskusja – 45 min.)

3. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, koncepcje. Rodzaje i źródła ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych (wykład – prezentacja MS-PP – 45 min.)

4. Metody i narzędzia wspomagające identyfikację i analizę ryzyka w zarządzaniu. (wykład - prezentacja MS-PP; ćwiczenie zespołowe / dyskusja – 1 godz. 30 min.) 

5. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonawczym. Identyfikacja i analiza zagrożeń, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji o postępowaniu z ryzykiem (wykład - prezentacja MS-PPĆwiczenie zespołowe / dyskusja – 1 godz. 45 min.) 

6. Planowanie reakcji na ryzyko; Plany awaryjne, Ryzyko rezydualne (wykład - prezentacja MS-PP / dyskusja – 45 min.)

7. Podsumowanie i ewaluacja (15 min.)

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska