• ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH
 

Adresaci szkolenia:

  • Kierownicy projektów budowlanych,
  • Kierownicy budowy,
  • Pracownicy odpowiedzialni za jakość realizowanych przedsięwzięć 
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji

Cel szkolenia:

  • Pogłębienie wiedzy uczestników na temat uwarunkowań jakości i zasad zarządzania jakością w przedsięwzięciach.
  • Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania planów zapewnienia jakości w przedsięwzięciach budowlanych.

Materiały szkoleniowe:

  • „Zarządzanie jakością w przedsięwzięciach budowlanych”

Program szkolenia

1. Wprowadzenie; Problemy niewystarczającej jakości robót i obiektów budowlanych (wykład - prezentacja MS-PP -  dyskusja 45 min.)

2. Analiza przyczyn niewystarczającej jakości robót i obiektów budowlanych (ćwiczenia zespołowe - dyskusja – 45 min.)

3. Zapewnienie jakości w przedsięwzięciach – terminologia, podstawy i standardy  (wykład – prezentacja MS-PP – 45 min.)

4. Plan zapewnienia jakości przedsięwzięcia budowlanego – zakres i forma opracowania  (wykład – prezentacja MS-PP – 45 min.)

5. Opracowanie planu zapewnienia jakości wykonania robót /obiektów budowlanych – ćwiczenia (omówienie zakresu i kolejności ustaleń, sposobu dokumentowania, konsultacje w trakcie wykonywania ćwiczenia, omówienie wyników; dyskusja – 90 min.)

6. Wdrażanie i realizacja planu jakości w przedsięwzięciach budowlanych – przygotowanie pracowników, nadzorowanie planu, wprowadzanie zmian, rewizje, działania naprawcze i korygujące, dokumentowanie (wykład – prezentacja MS-PP – 1 godz.)

7. Podsumowanie i dyskusja

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: AKTUALNIE BRAK TERMINU

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska