• ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników Projektów
 • Członków zespołów projektowych
 • Pracowników biur projektów
 • Osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji

Celem szkolenia jest:

Przekazanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do efektywnego  budowania i zarządzania zespołami, które przygotowują bądź realizują projekty.

Program szkolenia

Zakres programu oparty jest na standardach i metodologiach zarządzania projektami.

Część I - Wprowadzenie

 • Zarządzanie zespołem w zarządzaniu projektem
 • Praca grupowa
 • Struktura zespołu projektowego
 • Budowanie zespołu projektowego - cykl życia zespołu
 • Specyfika zespołów realizujących projekty inwestycyjne
Część II - Rola kierownika projektu
 • Rola kierownika projektu oraz członków zespołu
 • Efektywna komunikacja w projekcie (poziomy i zasady komunikacji)
Część III – Zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami 
 • Delegowanie, motywowanie, uzgadnianie prac w zespole projektowym
 • Zarządzanie konfliktem w zespołach projektach
 • Modelowanie i stymulowanie postaw członków zespołu
Część IV - Narzędzia i metody wspierające pracę zespołową

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: AKTUALNIE BRAK TERMINU

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska