• ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU W ZARZĄDZANIU BUDOWĄ WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
 
 fidic_s

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC (biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, inspektorów nadzoru, kierowników budów, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów itp.)

Celem szkolenia jest:

 • Wprowadzenie w tematykę warunków kontraktowych FIDIC powszechnie stosowanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych na realizację inwestycji budowlanych finansowanych ze środków unijnych oraz przez Bank Światowy z uwzględnieniem roli Inżyniera Kontraktu.
 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje związane ze stosowaniem międzynarodowych procedur FIDIC oraz ich funkcjonowaniem w polskich uwarunkowaniach prawnych w zakresie zarządzania budową i roli jaką pełni Inżynier Kontrakt

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
 • 1.1. Krótka informacja o  FIDIC
 • 1.2. Warunki kontraktowe FIDIC a prawo polskie
 • 1.3. Realizacja inwestycji budowlanej wg. warunków FIDIC –
 • 1.3.1. Warunki kontraktowe na budowę – czerwona książka
 • 1.3.2. Warunki kontraktowe projektuj i buduj – żółta książka
 • 1.3.3. Warunki kontraktowe na EPC – srebrna książka
2. Uczestnicy kontraktu
 • 1.1. Strony kontraktu a uczestnicy kontraktu
 • 1.2. Prawa i obowiązki uczestników kontraktu
 • 1.2.1. Inwestor/Zamawiający/
 • 1.2.2. Jednostka Realizująca projekt
 • 1.2.3. Wykonawca
 • 1.2.4. Inżynier kontraktu
3. Inżynier kontraktu wg FIDIC i prawa polskiego
 • 1.1. Kryteria wyboru Inżyniera kontraktu
 • 1.2. Zespół Inżyniera kontraktu
 • 1.3. Rola inżyniera kontraktu
 • 1.4. Prawa i obowiązki Inżyniera kontraktu
 • 1.5. Polecenia Inżyniera Kontraktu
 • 1.6. Rola Inżyniera kontraktu w zarządzaniu ryzykiem
4. Realizacja kontraktu
 • 1.1. Dokumenty związane z realizacją kontraktu
 • 1.2. Dokumenty budowy
 • 1.3. Procedury realizacji kontraktu
 • 1.4. Harmonogram robót
 • 1.5. Raporty Wykonawcy
 • 1.6. Zmiany w kontrakcie w kontekście Prawa Zamówień Publicznych
 • 1.7. Roszczenia i spory
5. Zasada rozliczania robót
 • 1.1. Przedmiary robót a rozliczenie roboty stałej
 • 1.2. Zasada opracowania Świadectw płatności
 • 1.3. Weryfikacja raportów miesięcznych i rozliczeń miesięcznych wykonawcy
 • 1.4. Wystawianie Przejściowego Świadectwa Płatności

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

ss 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska