• ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONANIA SIECI I OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
 

 

FF 

Wstęp:

 

Inwestowanie na terenach górniczych jest obarczone sporym ryzykiem spowodowanym niekorzystnym oddziaływaniem podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię. Ryzyko można zmniejszyć dostosowując obiekty budowlane do przewidywanych warunków górniczych. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe.Zapraszamy na szkolenie rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przybliży Państwu zasady projektowania i realizacji sieci i obiektów kubaturowych w systemach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na terenach górniczych. W trakcie i po zakończeniu seminarium przewidziany jest czas na dyskusję i konsultacje

Szkolenie dedykowane jest:

Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej, a w szczególności:
 • a/ przedsiębiorstwom projektowym i wykonawczym zajmującym się budową sieci i obiektów kubaturowych w systemach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  
 • b/ architektom, projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
 • c/ właścicielom oraz inwestorom zlecającym projektowanie i wykonanie sieci i obiektów kubaturowych w systemach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 • d/ nadzorowi administracyjno-budowlanemu
 • e/ nadzorowi technicznemu specjalistycznemu i inwestorskiemu,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat oddziaływania eksploatacji górniczej na sieci i obiektów kubaturowe w systemach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, zasad projektowania i realizacji tych obiektów na terenach zagrożonych szkodami górniczymi oraz przedstawienie konsekwencji działania jakie ponoszą osoby biorące udział procesie budowlanym na tych terenach

Program szkolenia

1.        Wprowadzenie

2.        Eksploatacja górnicza i jej wpływ na powierzchnię

 • 2.1.  Rodzaje i zaleganie złóż kopalin mineralnych
 • 2.2.  Zasoby kopalin i perspektywy eksploatacji
 • 2.3.  Obszary górnicze GZW
 • 2.4.  Metody, systemy i parametry eksploatacji górniczej
 • 2.5.  Następstwa eksploatacji górniczej
 • 2.6.  Górnicza niecka osiadania
 • 2.7.  Elementy zbocza niecki osiadania
 • 2.8.  Kategorie deformacji terenu górniczego
 • 2.9.  Źródła informacji o wpływach eksploatacji górniczej
3.        Wpływ deformacji terenu na sieci i obiekty kubaturowe
 • 3.1.  Usytuowanie sieci i obiektów względem niecki osiadania
 • 3.2.  Wpływ obniżenia i nachylenia terenu
 • 3.3.  Wpływ poziomego odkształcenia gruntu
4.        Obliczenia sieci i obiektów kubaturowych na terenach górniczych
 • 4.1.  Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne ułożone w gruncie
 • 4.2.  Linie napowietrzne
 • 4.3.  Obiekty kubaturowe
5.        Zasady zabezpieczania sieci i obiektów kubaturowychprzed szkodami górniczymi
 • 5.1.  Sieci elektroenergetyczne i teletechniczne prowadzone w gruncie
 • 5.2.  Linie napowietrzne
 • 5.3.  Obiekty kubaturowe

6.        Obowiązki projektanta

7.        Obowiązki wykonawców robót8.        Podstawowa literatura

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska