• STANDARDY UBEZPIECZENIA FIDIC W KONTRAKTACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
 

 

Standardy ubezpieczenia kontraktu wyznacza inwestor – jest to jego inwestycja w bezpieczeństwo finansowe. Oznacza to, że wymagania inwestora mogą być odmienne od wymagań FIDIC, nie powinny być jednak łagodniejsze – jest to w zasadzie dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli któreś z ubezpieczeń nie jest osiągalne na rozsądnych warunkach. Przykładem może być np. wymóg braku ograniczenia liczby zdarzeń  w polisie OC , OC pracodawcy.

Przygotowując wymogi ubezpieczeniowe dla kontraktu warto zasięgnąć opinii eksperta serdecznie zapraszamy więc na nasze szkolenie poświęcone temu tematowi.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z praktyczną stroną wymogów i procedur w zakresie ubezpieczeń w standardach FIDIC. Przedstawienie najczęstszych błędów jakie popełnia się przy ubezpieczaniu robót budowlano-montażowych realizowanych wg warunków FIDIC.

Program szkolenia

I. Podział odpowiedzialności w kontraktach w standardzie FIDIC

1. Ogólne wymogi FIDIC dotyczące ubezpieczeń

2. Wymagania ubezpieczenia kontraktów wg FIDIC

 • Ubezpieczenie robót
 • Ubezpieczenie sprzętu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie OC pracodawcy

II. Ubezpieczenia  majątkowe na polskim rynku a standardy FIDIC

1. Konstrukcja umów ubezpieczenia

a/ Umowa jednostkowa

b/ Umowa generalna:

 • -          obrotowa
 • -          otwartego pokrycia
 • -          mieszana

2. Zawartość polisy budowlano-montażowej

 • Sekcja 1: Ubezpieczenie mienia od szkód materialnych 
 • Sekcja 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Sekcja 3: Ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku ALOP (zawarte na odrębnej klauzuli)

3. Podmioty objęte ubezpieczeniem

 • Inwestor/Zleceniodawca

 • Główny wykonawca
 • Podwykonawcy
 • Kredytodawca
 • Inne podmioty zaangażowane w  wykonanie kontraktu

4. Formuła ubezpieczenia


5. Zakres ubezpieczeni

 • szkody żywiołowe , opady atmosferyczne , powódź , wiatr

 • zapadanie osuwanie trzęsienie ziemi

 • pożar , wybuch , upadek statku powietrznego

 • wyładowania atmosferyczne

 • kradzież , akty wandalizmu

 • złe wykonawstwo

 • i wszystkie inne nie wyłączone zdarzenia

6. Wyłączenia


7. Suma ubezpieczenia robót i sprzętu
 

8. Franszyzy , udziały własne


9. Klauzule wymagane przez FIDIC

 • klauzule rozszerzające

 • klauzule zawężające

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w standardzie FIDIC

a/ Wymogi ogólne FIDIC w zakresie OC

b/ Istotne ryzyka OC nie wymagane przez FIDIC

 • OC za produkt i wykonanie usługi

 • OC kontraktowe OC zawodowe ( inżynier kontraktu , projektant )
 • Rażące niedbalstwo
 • Straty następcze
 • Szkody w mieniu powierzonym

c/ OC – suma i okres ubezpieczenia wg FIDIC

d/ EAR sekcja II

e/ Suma gwarancyjna

IV. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia

V. Dokumenty ubezpieczenioweVI. Procedura zatwierdzania polisy

VII. Tabela oceny wykonania ubezpieczeń

VIII. Rola Brokera ubezpieczeniowego

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: AKTUALNIE BRAK TERMINU:

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska