• PROCEDURY FORMALNO-PRAWNE TOWARZYSZĄCE POWSTAWANIU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH.
 

Szkolenia prowadzimy w siedzibie władz gminy, lub wskazanym innym obiekcie. Możliwość organizowania szkolenia jednorazowego
lub cyklu szkoleń.

 

Wstęp, grupa docelowa szkolenia:

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW Projex Sp.z o.o. organizuje cykl szkoleń przeznaczonych dla władz i radnych gmin wiejskich i małych miast, z zakresu kompetencji i odpowiedzialności gminy w realizacji zadań własnych dotyczących ładu przestrzennego

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu:
  • Zapoznanie Państwa Radnych jak i odpowiednich służb gminnych, z kolejnymi zmianami przepisów w zakresie planowania
    i zagospodarowania przestrzennego oraz problemami wynikającymi w trakcie sporządzania i uchwalania dokumentów planistycznych, oraz ich skutków prawnych i finansowych ponoszonych przez gminę.
  • Ma na celu pomoc we wskazaniu potencjalnych problemów występujących w trakcie sporządzania planów miejscowych, ich uchwalania oraz w ich realizacji.

Szereg praktycznych wskazówek udzielanych przez uprawnionego urbanistę z bogatą praktyką zawodową, z usług którego korzystają kancelarie prawnicze, oraz inwestorzy, mamy nadzieję - pozwoli na głębszą ocenę przypadków przysparzających trudności niełatwych do wyjaśnienia na szczeblu gminy.Gwarantujemy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tematu szkolenia.

Ramowy program szkolenia

1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu gminy

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rola i znaczenie dokumentu . Zasady , procedury, skutki uchwalenia studium

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego aktem prawa miejscowego.. Tryb i skutki uchwalenia planu.

4. Nadzór gminy nad pracami projektowymi i udział społeczeństwa w procesie sporządzania opracowań planistycznych    

5. Postępowanie nadzorcze wojewody nad planowaniem przestrzennym w gminie i jego skutki5. Obowiązki rady gminy w sprawach planowania

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą tematyką prosimy o kliknięcie
w
link: PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
lub przesłanie maila na naszą skrzynkę szkolenia@projex.com.pl
Będzie nam bardzo miło przygotować dla Państwa pełną ofertę szkolenia
i dołożymy wszelkich starań, żeby została doprecyzowana zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska