• ZASADY ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W PROJEKTACH REALIZOWANYCH WG. PROCEDUR FIDIC
 
 fidic_s

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC:

  • działów związanych z rozliczaniem kontraktów
  • osób związanych z rozliczaniem robót tzn.:
  • osób wykonujących obmiary,
  • zespołów Inżyniera Kontraktu w tym Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
  • personelu Zamawiającego zajmującego się płatnościami
  • kadry kierowniczej przedsiębiorstw odpowiedzialnej za wyniki finansowe.

Celem szkolenia jest:

Wprowadzenie w tematykę warunków kontraktowych FIDIC powszechnie stosowanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych na realizację inwestycji budowlanych finansowanych ze środków unijnych oraz przez Bank Światowy.Podczas szkolenia omówione zostaną zasady rozliczeń inwestycji dla przedsięwzięć finansowanych przez UE i Bank Światowy.

Program szkolenia

1.      Warunki kontraktowe FIDIC;

2.      Dokumenty kontraktu;

3.      Prawo polskie w kontekście rozliczenia robót;

4.      Procedury, typy oraz terminy rozliczeń wg. warunków kontraktowych FIDIC;

5.      Podstawa i procedura opracowania przedmiaru robót;

6.      Ryzyka związane z opracowaniem kosztorysu ofertowego;

7.      Kosztorys ofertowy – ofertą cenową na wykonanie robót Budowlanych;

8.      Rozliczenie robót budowlanych;

9.      Metoda i zasada opracowania Świadectw płatności;

10.  Raporty miesięczne wykonawcy;

11.  Roszczenia wykonawcy;

12.  Na co zwracać uwagę przy ofertowaniu.

13.  Istota i waga kosztorysu ofertowego dla rozliczeń robót;

14.  Studium przypadku dyskusja.

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska