• ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONANIA SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO NA TERENACH GÓRNICZYCH
 

 Wstęp:

Inwestowanie na terenach górniczych jest obarczone sporym ryzykiem spowodowanym niekorzystnym oddziaływaniem podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię. Ryzyko można zmniejszyć dostosowując obiekty budowlane do przewidywanych warunków górniczych. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe.

Zapraszamy na szkolenie rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przybliży Państwu zasady projektowania i realizacji obiektów budownictwa liniowego na terenach górniczych. W trakcie i po zakończeniu seminarium przewidziany jest czas na dyskusję i konsultacje

Szkolenie dedykowane jest:

Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej, a w szczególności:

 • a/ przedsiębiorstwom projektowym i wykonawczym zajmującym się budową sieci uzbrojenia podziemnego
 • b/ architektom, projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
 • c/ działom mierniczo-geologicznym kopalń,
 • d/nadzorowi administracyjno-budowlanemu (starostw, urzędów miast i gmin),
 • e/ nadzorowi budowlanemu (wojewódzkiemu i powiatowemuo),
 • f/ nadzorowi technicznemu specjalistycznemu i inwestorskiemu,
 • g/ przedsiębiorstwom budującym drogi na terenach górniczych

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat oddziaływania eksploatacji górniczej na liniowe obiekty budowlane, zasad projektowania i realizacji tych obiektów na terenach zagrożonych szkodami górniczymi oraz przedstawienie konsekwencji działania jakie ponoszą osoby biorące udział procesie budowlanym na tych terenach

Program szkolenia

1. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię
 • - występowanie kopalin mineralnych
 • - obszary górnicze GZW
 • - metody, systemy i parametry eksploatacji górniczej
 • - skutki eksploatacji górniczej na powierzchni
 • - górnicza niecka osiadania
 • - kategorie deformacji terenu górniczego
2. Wpływ deformacji terenu na sieci uzbrojenia
 • - usytuowanie sieci na zboczu niecki osiadania
 • - wpływ obniżenia i nachylenia terenu
 • - wpływ odkształcenia gruntu
 • - wpływ krzywizny terenu
3. Zasady projektowania i wykonania sieci na terenach górniczych
 • - sieć jako obiekt budowlany
 • - zasady obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
 • - zasady kształtowania, konstruowania i układania sieci: kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych.

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska