• JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ I WYPEŁNIAĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB) – WARSZTATY SZKOLENIOWE.
 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
nr 5691

 
 logoMTBiGM

Wstęp

Prowadzenie KOB wynika z ustawy Prawo Budowlane art. 64.1. – Właściciel lub zarządca jest zobowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.Prowadzenia KOB dotyczy każdego budynku zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego.

Dlatego proponujemy Państwu jednodniowe warsztaty podczas, których otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawnych oraz informacje jak prawidłowo dokonywać wpisu i prowadzić KOB.

Szkolenie skierowane jest do:

Właścicieli budynków i obiektów budowlanych niebądących budynkami, zarządców nieruchomości, oraz do osób upoważnionych do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

Celem szkolenia jest:

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, które często nurtują Państwa i na które oczekujecie Państwo odpowiedzi:

  • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
  • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
  • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
  • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
  • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
  • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
  • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
  • jakich błędów nie popełniać,
  • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,

W czasie warsztatów wykonywane będą ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli.

Program szkolenia

I. Część teoretyczna:

1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi

3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów

5. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

6. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu

7. Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego

II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu

2. Dane identyfikacyjne obiektu

3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt

5. Plan sytuacyjny obiektu

6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu

7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu

8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu

9. Dane dotyczące opracowania technicznego

10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie

11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej

12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu

13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

 

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA

ŁODŹ 12.01.2015 - PRZEJDŹ DO SZKOLENIA 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska