• ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
 

gg 

Uczestnicy szkolenia:

dd

Pracownicy instytucji przygotowujących i realizujących inwestycje (pracownicy działów inwestycyjnych, zamówień publicznych, jednostek realizujących projekt), kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, kadra zarządzająca.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie typowych zagrożeń na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz  skutecznych metod przeciwdziałania tym zagrożeniom. Uczestnicy poznają metodykę praktycznego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie, kontrolowania różnego typu ryzyk, a także nabędą umiejętność rozpoznawania zagrożeń i szans, mających wpływ na realizację projektów.

Program szkolenia

1.     Wprowadzenie – zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu projektem:
 • definicja i właściwości ryzyka
 • elementy i czynniki i obszary ryzyka
 • typy ryzyka
 • elementy składowe zarządzania ryzykiem budowlanym
 • identyfikacja ryzyka (analiza SWOT, diagram Ishikawy, listy kontrolne)
2.     Metody pomiarów ryzyka
 • szacowanie ryzyka w budownictwie
 • analiza ilościowa i jakościowa
 • macierz i mapa ryzyka
3.     Ryzyka poszczególnych etapów
 • przygotowanie
 • realizacja
 • zakończenie (Claim management)
4.     Działania minimalizujące ryzyko i reakcja na ryzyko
 • akceptacja ryzyka
 • unikanie ryzyka
 • łagodzenie skutków
 • transfery ryzyka
 • proces monitoringu i kontroli ryzyka
5.     Ryzyka związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu: 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska