• MEGAUSTAWA - ZASADY PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
 

CEL SZKOLENIA:

  • Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zasadami prowadzenia inwestycji w zakresie sieci telekomunikacyjnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • Kompleksowe omówienie kwestii zależności między inwestycjami telekomunikacyjnymi a planowaniem przestrzennym.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.        Szczególne zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych na podstawie:

  • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

II.      Szczególne zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych

  • - właściwość organu,
  • - wniosek o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
  • - postępowanie poprzedzające wydanie decyzji,
  • - niezbędny zakres rozstrzygnięć decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci   szerokopasmowej,
  • - skutki prawne wydania decyzji.

III.    Pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej,

IV.   Art. 75 Mega ustawy - zasady, tryb i niezbędny zakres zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska