• ZAGROŻENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH SPOWODOWANE DEFORMACJAMI POWIERZCHNI
 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powstawanie i prognozowanie deformacji.

2. Zagrożenia występujące na terenach pogórniczych.

3. Klasyfikacja terenów górniczych i pogórniczych z uwagi na zagrożenia powierzchni deformacjami.

4. Zagrożenia budowlane na terenach górniczych i pogórniczych.

5. Zasady projektowania obiektów na terenach górniczych.

6. Ocena odporności istniejących obiektów i sposoby zabezpieczeń obiektów budowlanych na deformacje.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska