• PRAKTYCZNE WARSZTATY SPORZĄDZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ORAZ ŚWIADECTW (CERTYFIKATÓW) ENERGETYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
 

logo

Nr 4077 na liście Ministra Infrastruktury

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A7,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C6,

BD_LOGO_WEB_SAVE 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie

2. Opis budynku

2.1 Rysunki

3. Dane meteorologiczne

4. Współczynniki przenikania ciepła przegród wielowarstwowych

5. Parametry okien i drzwi

6. Obliczenie zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania

6.1 Podział budynku na strefy - temperatury wewnętrzne, powierzchnia ogrzewana, kubatura wentylowana

6.2 Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania - strefa 1

 • 6.2.1 Ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła dla podłogi typu płyta na gruncie w strefie 1
 • 6.2.2 Wyznaczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie (Htr) dla strefy pierwszej
 • 6.2.3 Wyznaczenie współczynnika strat ciepła na wentylację (Hve) dla strefy pierwszej
 • 6.2.4 Obliczanie zysków ciepła w strefie pierwszej
 • 6.2.5 Wyznaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej strefy pierwszej budynku
 • 6.2.6 Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania w styczniu w strefie pierwszej
 • 6.2.7 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania dla strefy pierwszej budynku

6.3 Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania - strefa 2

 • 6.3.1 Ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła dla podłogi typu płyta na gruncie w strefie 2
 • 6.3.2 Wyznaczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie (Htr) dla strefy drugiej
 • 6.3.3 Wyznaczenie współczynnika strat ciepła na wentylację (Hve) dla strefy drugiej
 • 6.3.4 Obliczanie zysków ciepła w strefie drugiej
 • 6.3.5 Wyznaczenie wewnętrznej pojemności cieplnej strefy drugiej budynku
 • 6.3.6 Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania w styczniu w strefie drugiej
 • 6.3.7 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania dla strefy drugiej budynku

7. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową do ogrzewania

8. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną do ogrzewania

9. Ciepła woda użytkowa - zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną

10. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, wskaźnik EK

11. Roczne zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną, wskaźnik EP

12. Obliczenie wartości wskaźnika EP referencyjnego wg WT 2008

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska