• PRAKTYCZNE WARSZTATY SPORZĄDZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ORAZ ŚWIADECTW (CERTYFIKATÓW) ENERGETYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ARCADIA-TERMO
 

 logoMTBiGM

Nr 3647 na liście Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

seminarium 5.65 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A7,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C6,

termo_gora

ArCADia-TERMO (program do obliczeń cieplnych: audyt energetyczny, certyfikat charakterystyki energetycznej budynku) - to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku. Wykonywanie audytu energetycznego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 28.02.2008 r. oraz charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Pokaz rysowania budynku w programie ArCADia Architektura

 • a) Wstęp i zapoznanie się z programem Cad,
 • b) Wstawianie konstrukcji budynku, ścian, okien, drzwi, pomieszczeń, stropów,
 • c) Pokazanie dodatkowej funkcjonalności

2) Przekazanie danych geometrycznych budynku do programu ArCADia TERMO

 • a) Opis sposobu przekazania danych
 • b) Przekazanie danych

3) Obliczenie certyfikatu programem ArCADia TERMO

 • a) Dane wejściowe, wybór norm, wybór stacji meteorologicznej
 • b) Definiowanie typów przegród
 • c) Wprowadzanie struktury budynku i podział na strefy
 • d) Obliczenia strat przez przenikanie
 • e) Obliczenia strat przez wentylacje
 • f) Obliczenia zysków ciepła
 • g) Obliczenia współczynnika Cm i stałej czasowej
 • h) Wyliczenia QH,Nd
 • i) Definiowanie systemów co, cwu, oświetlenia, chłodu
 • j) Podgląd wyników

4) Generowanie raportów, sposoby wpływania na wynik EP, pytania od słuchaczy

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska