Pliki do pobrania
• UTRZYMANIE I KONTROLA OKRESOWA OBIEKTÓW SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH (STACJE I LINIE ELEKTROENERGETYCZNE) W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO I PRAWA ENERGETYCZNEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
 

aa 

Szkolenie skierowane jest do:

ss 

Właścicieli i zarządców oraz wykonawców sieci elektroenergetycznych (stacje i linie napowietrzne)

Celem szkolenia jest:

  • Zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków związanych z wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego utrzymywania i zarządzania obiektami i sieciami elektroenergetycznymi oraz postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
  • Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane oraz Prawo Energetyczne w zakresie przepisów prawnych użytkowania obiektów systemów elektroenergetycznych
  • Omówienie zasad wykonywania kontroli okresowych obiektów systemu elektroenergetycznego i zakresu odpowiedzialności właścicieli tych obiektów
  • Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego
  • Ocena stanu technicznego i przydatności do bezpiecznego użytkowania stacji oraz sieci przesyłowych

Program szkolenia

1. Przepisy prawne użytkowania obiektów budowlanych

1.1.  Prawo budowlane

1.2.  Prawo energetyczne

2. Obowiązki właściciela sieci elektroenergetycznych

2.1.  Podstawowe określenia

2.2.  Właściciel lub operator

3. Zarządzanie obiektami i sieciami elektroenergetycznymi

3.1.  Stacje elektroenergetyczne

3.2.  Linie elektroenergetyczne napowietrzne

4. Książka obiektu budowlanego

5. Utrzymanie obiektów budowlanych

6. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe obiektów budowlanych w tym elektroenergetycznych

7. Kontrola okresowa obiektów systemu elektroenergetycznego

7.1  Wymagania ogólne wynikające z Prawa budowlanego

7.2. Kontrola okresowa stacji elektroenergetycznych (wg Prawa budowlanego i Instrukcji eksploatacji operatorów)

7.3. Kontrola okresowa linii napowietrznych (wg Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych oraz instrukcji operatorów)

7.3.1. Zasady oceny linii elektroenergetycznych napowietrznych wg instrukcji ruchu i eksploatacji

7.3.2. Ocena techniczna i przydatność do użytkowania obiektów liniowych – sieci napowietrznych w świetle Prawa budowlanego

8. Obowiązki i odpowiedzialność karna właścicieli/operatorów obiektów elektroenergetycznych

8.1.  Obowiązki właściciela/operatora

8.2.  Odpowiedzialność karna właściciela/operatora

9. Odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych  

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą tematyką prosimy o kliknięcie
w
link: PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
lub przesłanie maila na naszą skrzynkę szkolenia@projex.com.pl
Będzie nam bardzo miło przygotować dla Państwa pełną ofertę szkolenia
i dołożymy wszelkich starań, żeby została doprecyzowana zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska