• IZOLACJE TERMICZNE BUDYNKÓW
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wymagania Prawne dot. projektowania

  • Prawo Budowlane
  • Rozporządzenia
  • Aprobaty i instrukcje ITB

2. Zasady kształtowania izolacji termicznej przegród pionowych, ukośnych

3. Szczegółowe omówienie wykonania i odbioru systemu BSO, ścian trójwarstwowych (klinkier), metody lekkiej - suchej

4. Ocieplenie dachów płaskich zwykłych i odwróconych w aspekcie izolacyjności termicznej.

5. Ocieplenie stropów nad garażem

6. Przykłady rozwiązań projektowych ścian, stropów, stropodachów, tarasów itp.

7. Przykłady błędów w rozwiązaniach projektowych

8. Przykłady błędów w wykonawstwie w wykonaniu detali.

9. Wpływ metody murowania ścian zewnętrznych w aspekcie izolacyjności termicznej ściany ( murowanie bez spoin pionowych na pióro - wpust) i kondensacji wilgoci na zewnętrznym licu ściany pod ociepleniem

10. Badania termograficzne - zasady stosowania:

  • badania jakościowe
  • badania ilościowe

11. Przykłady błędów w wykonaniu izolacji termicznej w oparciu o badania termograficzne

12. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska