• PEŁNOMOCNIK ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
 
 

 Temat:

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji 

 Adresaci /grupa docelowa:

  • Pracownicy firm produkujących materiały budowlane
  • Kandydaci na Pełnomocników systemu ZKP
  • Osoby pełniący te funkcje  w przedsiębiorstwach

 Cele:  

                                                                 

  • 1. Ustalenie i analiza zakresu zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika systemu ZKP
  • 2. Poznanie i dyskusja zasad utrzymywania systemu - nadzorowanie dokumentacji ZKP, audyty wewnętrzne, przeglądy systemu
  • 3. Poznanie narzędzi identyfikacji i rozwiązywania problemów jakości

 Czas trwania:

    [1 dzień - 8 godzin lekcyjnych]

 Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe nt:

„Sterowanie systemem Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych
- rola Pełnomocnika systemu ZKP"

 

Czas

Tematyka

Uwagi

900 - 915

Wprowadzenie, prezentacja uczestników

915 - 1115

Rola Pełnomocnika systemu ZKP w firmie - cele, zadania, odpowiedzialność i uprawnienia.

wykład

 

1115 - 1130

przerwa

1130 - 1215

Warsztaty 1 - ustalenie zakresu zadań i rocznego planu pracy Pełnomocnika ds. systemu ZKP

praca w 2-4 osobowych zespołach, weryfikacja wyników  

1215 - 1345

Zasady i narzędzia sterowania systemem ZKP - nadzorowanie dokumentacji, audyty, przeglądy systemu, identyfikacja i rozwiązywanie problemów jakości wyrobów, działania korygujące,

wykład

1345 - 1415

przerwa

1415 - 1600

Warsztaty 2 - opracowanie procedury przeglądu systemu ZKP wraz z określeniem zakresu danych wejściowych,

lub procedury nadzorowania niezgodności i działań korygujących  (obejmującej analizę przyczyn niezgodności)

praca indywidualna

Weryfikacja opracowania - wskazanie potrzebnych zmian i/lub uzupełnień

1600 - 1615

Podsumowanie 

   

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą tematyką prosimy o kliknięcie w link: PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
lub przesłanie maila na naszą skrzynkę szkolenia@projex.com.pl
Będzie nam bardzo miło przygotować dla Państwa pełną ofertę szkolenia
i dołożymy wszelkich starań, żeby została doprecyzowana zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska