• AUDYTOR ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
 
 

 Temat:

Audytor Zakładowej Kontroli Produkcji 

 Adresaci /grupa docelowa:

  • Pracownicy firm produkujących materiały budowlane,
  • Kandydaci na audytorów systemu ZKP,
  • Pełnomocnicy systemów ZKP

 Cele:

  • 1. Przypomnienie wymagań, jakie powinien spełniać system ZKP.
  • 2. Poznanie przebiegu procesu audytów wewnętrznych, zasad audytowania, kompetencji audytorów
  • 3. Ustalenie procedury audytów systemu ZKP oraz wzorów dokumentów: Programu audytów systemu ZKP, Raportu z audytu,
  • 4. Opracowanie listy pytań audytowych dla audytu systemu ZKP

 Czas trwania: 

   [1 dzień - 8 godzin lekcyjnych]

 Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące:

  • 1. Opracowanie pt: „Audyty wewnętrzne jako narzędzie sterowania systemem Zakładowej Kontroli Produkcji"
  • 2. Wzory formularzy przykładowych dokumentów stosowanych w procesie audytowania systemu ZKP (również w wersji elektronicznej, umożliwiającej łatwą aplikację i/lub dostosowanie do własnych potrzeb)

Czas

Tematyka

Uwagi

900 - 915

Wprowadzenie, prezentacja uczestników

915 - 1030

Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja.

wykład

1030 - 1145

Audyty wewnętrzne, cele, zakres, zasady, kompetencje audytorów. Rodzaje audytów wewnętrznych. Audytowanie dostawców.

wykład

1145 - 1200

przerwa

1200 - 1330

Warsztaty 1 - opracowanie procedury audytów wewnętrznych systemu ZKP,

- uczestnicy tworzą opracowanie na podstawie przykładowej procedury

1330 - 1400

przerwa

1400 - 1430

Planowanie i przygotowanie audytów wewnętrznych systemu ZKP

wykład

1430 - 1600

Warsztaty 2 opracowanie programu audytów, tworzenie listy pytań audytowych, zbieranie dowodów z audytów, ocena zgodności i opracowanie Raportu z audytu.

- uczestnicy wykorzystują udostępnione wzory formularzy

1600 - 1615

Podsumowanie 

   

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą tematyką prosimy o kliknięcie w link: PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
lub przesłanie maila na naszą skrzynkę szkolenia@projex.com.pl
Będzie nam bardzo miło przygotować dla Państwa pełną ofertę szkolenia
i dołożymy wszelkich starań, żeby została doprecyzowana zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska