• ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI - PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 
 

Temat:

 Zakładowa kontrola produkcji -
projektowanie i wdrożenie systemu w przedsiębiorstwie

 Adresaci /grupa docelowa:

  • Pracownicy firm produkujących materiały budowlane
  • Członkowie kierownictwa,
  • Osoby odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji i wdrożenie  systemu ZKP

 Cele:

  • 1. Przedstawienie, analiza i interpretacja podstaw prawnych i wymagań, jakie powinien spełniać system ZKP.
  • 2. Identyfikacja szczegółowych wymagań dotyczących ZKP wynikających ze specyfikacji technicznych wyrobów
  • 3. Opracowanie struktury dokumentacji systemu ZKP
  • 4. Opracowanie elementów Planu kontroli i badań

 Czas trwania:

   [1 dzień - 8 godzin lekcyjnych]

 Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące:

  • 1. Opracowanie pt: „Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych - wymagania, struktura i wdrażanie systemu"
  • 2. Wykaz aktualnych aktów prawnych i wytycznych dotyczących wyrobów budowlanych.

Czas

Tematyka

Uwagi

900 - 915

Wprowadzenie, prezentacja uczestników

915 - 1030

Podstawy prawne; Systemy oceny zgodności wyrobów - zadania producenta i jednostek zewnętrznych

wykład

 

1030 - 1045

przerwa

1045 - 1215

Wymagania dotyczące ZKP i ich interpretacja. Wytyczne i wymagania szczegółowe wg specyfikacji technicznych wyrobów.

wykład

1215 - 1315

Warsztaty 1 - opracowanie koncepcji struktury dokumentacji systemu ZKP

- uczestnicy wykorzystują specyfikacje techniczne własnych wyrobów

1315 - 1345

przerwa

1345 - 1415

Zakres planowania kontroli i badań w procesie produkcji wyrobów budowlanych - zasady ustalania planów

wykład

1415 - 1600

Warsztaty 2 - elementy planu kontroli i badań: ustalenie zakresu i struktury planu oraz zasad dokumentowania wyników wraz z określeniem potrzebnych instrukcji, formularzy protokołów i innych zapisów dot. oceny zgodności.

- uczestnicy wykorzystują specyfikacje techniczne własnych wyrobów

-prowadzący przedstawia propozycje formularzy - wzory do wykorzystania

1600 - 1615

Podsumowanie 

    Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą tematyką prosimy o kliknięcie w link: PROSZĘ O SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ
lub przesłanie maila na naszą skrzynkę szkolenia@projex.com.pl
Będzie nam bardzo miło przygotować dla Państwa pełną ofertę szkolenia
i dołożymy wszelkich starań, żeby została doprecyzowana zgodnie
z Państwa oczekiwaniami.
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska