• PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (ZGODNIE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PRAWEM BUDOWLANYM)
 

 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 3648

 
 logoMTBiGM

Szkolenie dedykowane jest:

 • a/ inwestorom realizującym inwestycje budowlane, nadzorowi inwestorskiemu, służbom inwestorski;
 • b/ uczestnikom procesu budowanego - architektom i projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru;  
 • c/ przedsiębiorstwom budowlanym realizującym inwestycje w generalnym wykonawstwie, developerom budującym na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ pracownikom organów administracji publicznej zajmującym się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, także kontrolującym realizację takich inwestycji

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym począwszy od uzyskania pozwolenia na budową a skończywszy na oddaniu  obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw.

Program szkolenia

Wstęp  

 • 1. Przedstawienie aktów prawnych aktualnie obowiązujących oraz projektowanych    

I. Część pierwsza – usytuowanie inwestycji  

 • 1. Lokalizacja inwestycji w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 • 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • 1.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
 • 2. Lokalizacja inwestycji na działce budowlanej

II. Część druga – uzyskanie pozwolenia na budowę

 • 1. Projekt budowlany
 • 2. Projekt wykonawczy
 • 3. Wydanie pozwolenia na budowę
 • 4. Obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, które mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia
 • 5. Budowa przyłączy mediów do obiektów budowlanych

III. Część trzecia – budowa 

 • 1. Przekazanie placu budowy, rozpoczęcie budowy – zawiadomienie organu
 • 2. Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
 • 3. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
IV.  Część czwarta – oddanie obiektu do użytkowania
 • 1. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, lub zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • 2. Przekazanie obiektu inwestorowi 
 • 3. Kary za samowolne przystąpienie do użytkowania
V. Część piąta – samowola budowlana  
 • 1. Definicja, kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną
 • 2. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • 3. Konsekwencje samowoli budowlanej i sposoby jej doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami
 VI. Część szósta – dyskusja, pytania, zakończenie szkolenia

  SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

 
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska