• ZASADY PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
 

Wstęp:

sds

Inwestowanie na terenach górniczych jest obarczone sporym ryzykiem spowodowanym niekorzystnym oddziaływaniem podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię. Ryzyko można zmniejszyć dostosowując obiekty budowlane do przewidywanych warunków górniczych. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe.Zapraszamy na szkolenie rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przybliży Państwu zasady projektowania i realizacji obiektów budowlanych na terenach górniczych. W trakcie i po zakończeniu seminarium przewidziany jest czas na dyskusję i konsultacje.

Szkolenie dedykowane jest:

Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej, a w szczególności:

  • a/ przedsiębiorstwom projektowym i wykonawczym
  • b/ architektom, projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
  • c/ inwestorom zlecającym projektowanie i wykonanie obiektów budowlanych,
  • d/ nadzorowi administracyjno-budowlanemu
  • e/ nadzorowi technicznemu specjalistycznemu i inwestorskiemu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat oddziaływania eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, zasad projektowania i realizacji obiektów budowlach na terenach zagrożonych szkodami górniczymi oraz przedstawienie i uświadomienie konsekwencji działania jakie ponoszą osoby biorące udział procesie budowlanym na tych terenach

Program szkolenia

1. Odpowiedzialność zawodowa w świetle Art. 95 Ustawy Prawo budowlane, oraz Art. 41 Ustawy o samorządzie zawodowym,

2. Złoża kopalin mineralnych,

3. Metody i systemy eksploatacji górniczej,

4. Wymagania formalno-prawne eksploatacji górniczej,

5. Przejawy oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię,

6. Źródła informacji o oddziaływaniach eksploatacji górniczej,

7. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty budowlane,

8. Zasady projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych,

9. Obowiązki projektanta,

10. Zasady realizacji obiektów budowanych na terenach górniczych,

11. Obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru.

PRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: Aktualnie brak terminu 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska