• ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM
 

logoMTBiGM 

Wstęp:

Zarządzanie procesem inwestycji budowlanej to, w dużym uproszczeniu, zbiór czynności i nakładów zmierzających do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących środków trwałych i osiągnięcia zamierzonych efektów użytkowych. Zarządzanie to, to jednak nie tylko harmonogramy, wykresy sieciowe i inne mniej lub bardziej zaawansowane techniki planowania i realizacji. W poszczególnych fazach zarządzania projektem budowlanym mogą pojawić się problemy, z którymi nawet najwięksi inwestorzy, także ci z zagranicznym doświadczeniem, nie będą w stanie łatwo sobie poradzić. Ośrodek Szkoleń Budownictwa zaprasza Państwa na szkolenie którego celem jest wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk związanych z przygotowaniem i realizacją projektów budowlanych

Szkolenie dedykowane jest:

Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego (zamierzającym inwestować, przygotowujących inwestycję, zarządzających inwestycją i realizujących inwestycję), a więc:

 • A/ inwestorom i wykonawcom,
 • B/ Kierownikom Projektu (Project Manager) i Inżynierom Kontraktu,
 • C/ projektantom (Projektant Generalny), kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
 • D/ przedsiębiorstwom budowlanym,
 • E/ pracownikom organów administracji  samorządowej zajmującym się inwestycjami (starostwa, urzędy miast i gmin)

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat metodologii zarządzania procesem inwestycji budowlanych ze szczególnym naciskiem na wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk jakie się z nim wiążą.

Program szkolenia

1.      Wprowadzenie – pojęcia ogólne.
 • 1.1. Przedsięwzięcie – projekt. Czym jest projekt – czym nie jest.
 • 1.2. Geneza projektu. Środowisko projektu – otoczenie.
2.       Proces inwestycyjny.
 • 2.1 Struktura.
 • 2.2 Modele realizacji, rodzaje kontraktów.
3.      Wprowadzenie do zarządzania projektami (ZP).
 • 3.1 .Zakres ZP.
 • 3.2. Elementy ZP (definiowanie, planowanie, realizacja, zamknięcie).
 • 3.3. Cele w projekcie, kryteria sukcesu.
4.       Metodyka zarządzania projektami.
 • 4.1. Inicjowanie projektu, zasady komunikacji w projekcie.
 • 4.2. Struktura podziału prac.
5.        Budowa zespołu projektowego.
 • 5.1. Dobór członków zespołu.
 • 5.2. Style zarządzania. Kierownik Projektu (PM), przywództwo, relacje.
 • 5.3. Komunikacja.
6.          Zarządzanie czasem.
 • 6.1 Planowanie działań.
 • 6.2 Ścieżka krytyczna. Zapasy czasu.
 • 6.3 Łańcuch krytyczny. Bufory w projekcie.
7.          Zarządzanie ryzykiem.
 • 7.1 Niepewność i ryzyko.
 • 7.2 Kryteria ryzyka.
 • 7.3 Plan zarządzania ryzykiem.
8.         Koszty w projekcie – realizacja.
 • 8.1 Koszty stałe. Kompresja czasu.
 • 8.2 Inżynieria wartości.
9.         Monitorowanie realizacji projektu.
 • 9.1. Metoda Earn Value (EV) – podstawowe pojęcia i kroki metody.
 • 9.2 Metoda Earn Value (EV) – analiza odchyleń, analiza trendów (ćwiczenie).
 • 9.3. Kontrola harmonogramu – Krzywe „S”, MS Project.
10.         Zakończenie projektu.
 • 10.1.Raport.                                           
 • 10.3.Podsumowanie.
 • 10.2.Wnioski na przyszłość.
11.          Studium przypadku.
 

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska