• KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę wyceny kosztów robót budowlano-montażowych opracowań projektowych

2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia stanowiące podstawę do wyceny kosztów

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej

4. Dane wyjściowe do kosztorysowania

5. Ogólne podstawy ustalenia wartości  zamówienia

6. Przedmiar robót sposób i forma przygotowania

7. Nakłady rzeczowe,  stawki  i ceny

8. Wycena robot - metody i narzędzia 9. Znaczenie pojęć:
  • Wartość
  • Koszt
  • Cena
10. Kosztorysy
  • inwestorskie
  • ofertowe
  • częściowe
  • powykonawcze
  • i zamienne
  • cel i podstawy ich opracowania
11. Metody i podstawy obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska