Dla Zarządców

Nasze programy kształcenia dla zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych

 

logoMTBiGM 

Nasz kod organizatora szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego 00197  

(znajdź nasz program na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

Poniżej przedstawiamy listę naszych programów kształcenia, które zostały wpisane na listę Ministra Infrastruktury i spełniają wymogi zgodnie z rozporządzeniem z dn. 30 lipca 2010 w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2010 nr 140, poz. 945):

Nr 673

Kontrole i odbiory robót w procesie budowlanym.

Seminarium 5.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości

Nr 836

Świadectwa Energetyczne Budynków - w świetle przepisów krajowych i wymagań Unii Europejskiej.

Szkolenie 8.67 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości

Nr 4758

Umowa o roboty budowlane w świetle regulacji Kodeksu Cywilnego. Problematyka odpowiedzialności solidarnej Inwestora i Generalnego Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy. Systemy organizacji wykonawstwa budowlanego w świetle przepisów umowy o roboty budowlane w Kodeksie Cywilnym.

Seminarium 6 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C4

Nr 1809

Termomodernizacja i remonty budynków w świetle nowej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz przepisów o audytach energetycznych.

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11

Nr 1810

Utrzymanie i kontrole stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i użyteczności publicznej).

Seminarium 6.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3

Nr 1861

Procedury pozwolenia na budowę - korelacja przepisów ustawy Prawo Bodowlane oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA).

Seminarium 6.50 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1

Nr 2210

Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym

Seminarium 6.67 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A1, A7
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B7
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C7

Nr 2662

Utrzymanie i kontrole stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej

Seminarium 7.33 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B7
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C7, C11

Nr 2999 

Proces inwestycyjny i eksploatacja budynków w świetle wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C11

Nr 3646

Bezpieczeństwo budynków i budowli - przeglądy i kontrole stanu technicznego

Szkolenie 8.07 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B3, B7
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C6

Nr 3647

Praktyczne warsztaty sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw (certyfikatów) energetycznych przy wykorzystaniu programu ArCADia-TERMO

Seminarium 5,65 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A7,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C6,

Nr 3648

Proces inwestycyjno- budowlany od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (w świetle aktualnych i projektowanych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw).

Seminarium 7.64 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4

Nr 4077

Praktyczne warsztaty sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw (certyfikatów) energetycznych przy wykorzystaniu programu BuildDesk

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A7,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C6,

Nr 4540

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia    

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A1, A3, A7)
- pośredników w obrocie nieruchomościami (grupy tematyczne: B1, B3, B4, B7)
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3, C4, C6) 

Nr 4705

Nowe przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz obiektów zabytkowych

Seminarium 7.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A10)
- pośredników w obrocie nieruchomościami (grupy tematyczne: B1, B10)
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3)

Nr 4793

Podstawy prawne ustalania lokalizacji inwestycji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, procedury administracyjne, spec-ustawy

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3, C4)

Nr 4794

Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie i możliwości zmian w jej zabudowie i zagospodarowaniu

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3, C4)

Nr 5063

Samowola budowlana. Podstawowe pojęcia, przepisy oraz sposoby doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami.

Seminarium 7.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3, C4)

Nr 5081

Zakończenie budowy. Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania.

Seminarium 7.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A10)
- pośredników w obrocie nieruchomościami (grupy tematyczne: B10)
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C4)

Nr 5139

Zarządzanie projektem budowlanym 

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C2, C4, C9, C10)

Nr 5534

Bezpieczna nieruchomość - wymagania i organizacja ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4

 Nr 5568

Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów budowlanych

Szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4

Nr 5643

Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

   szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

   Program przeznaczony dla:
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B3,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4,

 Nr 5691

Jak poprawnie prowadzić i wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego (KOB) - warsztaty szkoleniowe

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych 

Program przeznaczony dla: 
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4,

Nr 5805

Procedury prowadzenia i odbioru prac budowlano-remontowych dla zarządców i właścicieli nieruchomości.

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4,

Nr 6852

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Seminarium 7.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C4, C11

 Nr 7110

Przygotowanie inwestycji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dotyczących zastępstwa inwestycyjnego: inwestycji nowej i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C4, C11

 Nr 7304

Jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4,

Nr 7694

Umowy o roboty budowlane, projektowanie oraz nadzór w świetle obowiązujących zasad i przepisów Kodeksu Cywilnego

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C4,

Nr 7793

Administrowanie pasem drogowym – praktyczne aspekty prawne

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1

 Nr 7983

Administracyjny tor przeszkód inwestora budowlanego - porady prawne i praktyczne

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1

 Nr 8000

Przeglądy i kontrole kominiarskie - procedury, przebieg, najczęściej popełniane błędy

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C11

 Nr 8004

Utrzymanie obiektów budowlanych - remonty i inne roboty budowlane w procedurach administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów ustawy prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

szkolenie 8.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3, C4, C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
projekt i wykonanie: Uninet Polska